Koppelen met Spotler Activate (voorheen Squeezely)

Squeezely is nu Spotler Activate. Het kan dus zijn dat er op sommige plekken nog Squeezely zichtbaar is, waar op andere plekken ook weer gesproken wordt over Spotler Activate.

De koppeling tussen je Spotler Activate omgeving en je Spotler-account verloopt via een Spotler App met een REST API. Je vindt de Spotler App terug onder het kopje Spotlight bij Apps in je Spotler Activate omgeving.

Vul de REST API Key en Secret uit jouw Spotler Mail+ account in om de koppeling te maken. 

2023-02-22_10h24_14.png

De koppeling werkt als volgt:

squeezely-software.jpg

Zoals je in de afbeelding hierboven ziet, zijn er verschillende mogelijkheden met de koppeling, namelijk; 

Synchronisatie van contacten

Initiële, volledige synchronisatie van contacten

Zodra je een Spotler Mail+ account aan Spotler Activate koppelt, dan worden automatisch alle contacten van Spotler Mail+ naar Spotler Activate gesynchroniseerd. Andersom gebeurt ook. Dus alle contacten vanuit jouw Squeezeley account worden naar Spotler Mail+ gesynchroniseerd.

 

Contacten worden automatisch bijgewerkt

Nieuwe of gewijzigde contacten worden automatisch bijgewerkt. Zo wordt elke keer dat Spotler Activate een opt-in-status voor een profiel ontvangt het juiste permissieveld bijgewerkt in Spotler Mail+.

De koppeling zorgt er ook voor dat contacten die gewijzigd zijn in Spotler Mail+ dagelijks opgehaald en verwerkt worden in Spotler Activate. Bijvoorbeeld afmeldingen op permissieniveau. Je kunt maximaal 3 verschillende permissies mappen tussen Spotler Activate en Spotler Mail+. Ook als er eventueel nieuwe contacten zijn ontstaan door imports, aanmeldingen of integraties met andere systemen, worden deze automatisch door Spotler Activate opgehaald en verwerkt. Deze contacten krijgen dan vervolgens ook een uniek ID in Spotler Mail+.

Standaard mapping van contactvelden

De volgende, relevante contactvelden worden standaard synchroon gehouden tussen beide systemen:

✔️ ExternalContactId (uniek ID uit Spotler Activate)
✔️ E-mailadres
✔️ E-mailadres gehasht (SHA-256)
✔️ Telefoonnummer
✔️ Voornaam
✔️ Achternaam
✔️ Geslacht
✔️ Geboortedatum
✔️ Postcode
✔️ Woonplaats
✔️ Customer Phase
✔️ Favorite Brand
✔️ Fav. Category 1
✔️ Fav. Category 2
✔️ Fav. Category 3
✔️ Last purchase date
✔️ Last visit date
✔️ Permissie(s)

Is mapping van extra contactvelden mogelijk?

Als je custom fields in Spotler Activate hebt die je synchroon wilt houden met Spotler Mail+, denk bijvoorbeeld aan iemands favoriete kleur, dan moet je ervoor zorgen dat dit databaseveld ook bestaat in Spotler Mail+. Zorg ervoor dat je dezelfde naam gebruikt bij de gekoppelde profielvelden in Spotler Mail+ om verwarring te voorkomen.

Vervolgens kun je in Spotler Activate deze velden aan elkaar verbinden. Je kunt als gebruiker zelf instellen welke velden gemapt moeten worden met elkaar. Dat doe je bij het onderdeel Apps > Spotler. Als je een Spotler Activate-veld mapt met een Spotler Mail+-veld, dan werkt de synchronisatie twee kanten op.

Waar wordt het gehashte e-mail adres (SHA-256) voor gebruikt?
Het gehashte e-mailadres (SHA-256) kan worden gebruikt om klanten te identificeren die je website bezoeken na een klik vanuit een e-mail. Je kunt het eenvoudig toevoegen aan al je links binnen Spotler Mail+ bij Instellingen > Integraties > Webanalytics. Selecteer Extra Parameters en zet de status op Actief.

Settings_extraparameters.png


Klik vervolgens bij Extra parameters op Bewerken

Settings_extraparameters.png

Er opent een pop-up, waar je de parameters instelt.

E-mail_hash.png

Geef bij Parameter 1 de naam en waarde op. De parameter naam moet exact email_hash zijn. De waarde is vrij in te vullen. Klik op OK. Er wordt vanaf dat moment een gehasht e-mailadres toegevoegd aan al je links.

Synchronisatie van audiences

In Spotler Activate heb je veel data tot je beschikking. Denk aan gedrag op de website, bestelhistorie , persoonlijke voorkeuren en mogelijk data uit andere systemen. Op basis van deze data kun je specifieke segementen maken die audiences worden genoemd.

Een audience synchroniseren

Bij het aanmaken van een audience in Spotler Activate, klik je op het Spotler-kanaal en druk je vervolgens op Save audience. De audience wordt dan meteen gesynchroniseerd en blijft dagelijks up-to-date. Komen er contacten bij of vallen er contacten af? Dit wordt automatische bijgewerkt in Spotler Mail+.  

➡️ Lees meer over het synchroniseren van audiences in het Help Center artikel: Audiences.

Hoe kan ik het automatisch synchroniseren van audiences uitzetten?

Als je niet meer wilt dat een audience synchroon loopt met Spotler Mail+, dan kun je het automatisch up-to-date zetten ook uitzetten. Dat doe je door in Spotler Activate op het Spotler-logo te klikken in het bewerkingsscherm van een audience. Op dezelfde manier kun je het ook weer aanzetten.

Is het mogelijk om audiences vanuit Spotler Activate te verwijderen uit Spotler Mail+?
Het is niet mogelijk om audiences vanuit Spotler Activate te verwijderen uit Spotler Mail+. Dit zal je handmatig moeten verwijderen.

Synchronisatie van producten

Initiële, volledige synchronisatie van producten

Zodra je een Spotler Mail+ account aan Spotler Activate koppelt, dan worden direct automatisch alle producten vanuit Spotler Activate gesynchroniseerd.

Producten worden automatisch bijgewerkt

Nieuwe of gewijzigde producten worden automatisch bijgewerkt in Spotler Mail+. Zo kun je automations triggeren met relevante producten in de e-mail voor de ontvanger. Denk bijvoorbeeld aan een verlaten winkelwagen-automation.

Bij het triggeren van de automation door Spotler Activate wordt dan met zogenaamde 'automationfields' verwezen naar de juiste producten (id's) die geplaatst worden in een 'productlistblok'. Ook als je al producten uit een eCommerce-systeem hebt staan worden de producten uit Spotler Activate gesynchroniseerd. De reden hiervoor, is omdat Spotler Activate niet weet wat de productId's zijn van andere systemen. Deze producten hebben dan de status visible=false, zodat ze wel getoond kunnen worden in getriggerde automation e-mails, maar je geen 'dubbele' producten ziet bij het opstellen van reguliere nieuwsbrieven.

Standaard mapping van productvelden

De volgende, relevante contactvelden worden standaard vanuit Spotler Activate up-to-date gehouden:

✔️ ExternalProductId (uniek id uit Spotler Activate)
✔️ Productnaam
✔️ Prijs
✔️ Link (naar de productpagina)
✔️ Afbeelding (in 2 verschillende afmetingen)
✔️ SKU
✔️ Taal

Is het mappen van extra productvelden mogelijk?

Ook voorstellingen, diensten, vakantiehuizen etc. kun je vanuit Spotler Activate synchroniseren naar Spotler Mail+. Het hoeven dus niet altijd producten van een webwinkel te zijn. Het is daarbij mogelijk om naast de standaard gemapte productvelden extra (custom) producteigenschappen mee te sturen. Custom productvelden kunnen op verzoek aangemaakt worden door Spotler Mail+.

Is het synchroniseren van orders (of boekingen) vanuit Spotler Activate naar Spotler Mail+ mogelijk?
Het synchroniseren van orders (of boekingen) vanuit Spotler Activate naar Spotler Mail+ is niet standaard, maar wel mogelijk. Het heeft vaak geen toegevoegde waarde, omdat je prima audiences en journeys kunt gebruiken van Spotler Activate. Beter zelfs, want dan kun je het ook combineren met webgedrag en andere data.

Triggeren van automations

Vanuit de Journey Builder in Spotler Activate trigger je automations in Spotler Mail+. Geef een logische naam aan de trigger in Spotler Mail+, deze naam verschijnt namelijk in de Spotler Activate Journey builder.

Squeezely_journey_02.png

Op het moment van triggeren wordt ook de desbetreffende contactpersoon in Spotler Mail+ bijgewerkt met de meest recente profielwaarden die bekend zijn in Spotler Activate.

Personaliseren met dynamische content uit Spotler Activate

Je kunt dynamische content tonen vanuit Spotler Activate in getriggerde e-mailberichten. Dit werkt met automationfields - placeholders die aanwezig moeten zijn in het e-mailbericht in Spotler Mail+.

Bij het instellen van de Spotler Mail+ automation bij een journey in Spotler Activate, kun je zien welke automationfields er worden meegestuurd om te personaliseren in de e-mail. Zorg ervoor dat de naam van de placeholder exact overeenkomt.

➡️ Lees meer over het toepassen van automation fields voor dynamische content

Personaliseren met relevante producten uit Spotler Activate

Een automationfield kan ook van het type 'PRODUCTLIST' zijn. In dat geval kun je een 'Product Set' selecteren die getoond moet worden in de e-mail die in de automation wordt verstuurd. Bijvoorbeeld 'Last viewed products'. Spotler Activate stuurt dan bij het triggeren van de automation de id's van de juiste producten mee die getoond worden in de e-mail. Spotler Mail+ zorgt er dan voor dat de id's automatisch worden omgezet in mooie productblokken. Het is belangrijk dat de naam van de placeholder in het bericht in Spotler Mail+ 'productlist' is. Op deze manier kun je maximaal één 'Product Set' tonen in de e-mail.

➡️ Lees meer over het toepassen van producten i.c.m. een koppeling

Persoonlijke productaanbevelingen

Het is mogelijk om in je e-mail een aanbevelingenblok te plaatsen. Dit blok is in staat om persoonlijke aanbevelingen op te halen uit een CDP zoals Spotler Activate. Bij het versturen van het bericht wordt op dat moment de persoonlijke aanbevelingen opgehaald die van toepassing zijn voor de ontvanger. Het mooie aan deze oplossing is, dat je het zelfs kunt gebruiken in getriggerde e-mails die niet vanuit Spotler Activate zijn gestart. Ook zou je eventueel meerdere 'Product Sets' kunnen plaatsen in de e-mail. Om dit te kunnen gebruiken moet een aanbevelingenblok onderdeel zijn van je template.

➡️ Lees meer over persoonlijke productaanbevelingen

Spotler producten en diensten

Is het aanbevelingenblok nog geen onderdeel van je template? De lay-out van het Aanbevelingenblok wordt gemaakt op basis van een van de e-mailblokken die al in jouw account staan. Klik hier voor meer informatie over deze dienst. 

Ophalen van formulieren

Als je Spotler Mail+ formulieren (of surveys) gebruikt voor je marketingdoeleinden, dan kun je de door de persoon ingevulde gegevens automatisch naar Spotler Activate doorsturen. Daarvoor moet je een POST request instellen op het formulier (of survey) in Spotler Mail+. Daarvoor moet je een 'Webhook URL' kopiëren uit je Spotler Activate-account bij Apps > Spotler. Daarnaast moet je in Spotler Mail+ aangeven welke vragen uit het formulier je mee wilt sturen met de POST naar Spotler Activate. Geef daarbij exacte naam op van het (custom) field in Spotler Activate waar je de waarde naartoe wilt sturen.

➡️ Lees meer over het instellen van een POST-request

Meten kliks uit e-mails

Contacten die klikken op een link klikken van een e-mail die met Spotler Mail+ is verstuurd, kunnen herkend worden door Spotler Activate. Zorg ervoor dat je het unieke contactId van Spotler Activate automatisch meestuurt bij iedere trackable link.

Dit stel je in bij de instellingen van je Spotler Mail+ account. Instellingen > Integraties > Webanalytics. Selecteer Extra Parameters en zet de status op Actief.

Settings_extraparameters.png


Klik vervolgens bij Extra parameters op Bewerken

Settings_extraparameters.png

Er opent een pop-up, waar je de parameters instelt.

E-mail_hash.png

Geef bij Parameter 1 de naam email_hash op. Als waarde stel je het unieke externalContactId van Spotler Activate in. Het trackingscript van Spotler Activate dat op de website is geplaatst, kan nu zien wie er vanuit de e-mail op de website is gekomen.

Meerdere Spotler Activate merchants koppelen

Wanneer je meerdere Spotler Activate 'merchants' gebruikt, dan adviseren wij om per merchant een apart Spotler Mail+-account te koppelen. Een van de redenen is dat nieuwe contacten anders automatisch in alle Spotler Activate merchants terechtkomen. En dat wil je waarschijnlijk niet, want je hebt niet voor niets gekozen voor verschillende merchants.