Wanneer controleert de automation trigger of een datum bereikt is?

De sync en de trigger gaan op één moment op een dag af. Hierna is de datum voorbij/bereikt. Wil je jouw automation starten op basis van een datumveld? Houd er dan rekening mee dat Spotler standaard om 00:00 uur in de nacht bekijkt welke datum is bereikt. Elk moment later op die dag is de datum al 'bereikt' en zal de trigger niet meer af gaan.

Heb je een sync tussen Spotler en een ander systeem om 00:00, dan is het wenselijk om dit tijdstip aan te passen. Dit is mogelijk bij het instellen van je automation. 

 

Iris_bord_onder_bullhorn.png

Uitzondering: trigger moment
Er is één uitzondering waarbij een automation direct triggert ongeacht de tijd. Dat is namelijk op het moment dat jij een automation publiceert. 

Stel je automation wordt getriggert om 10:00. En jij doet een publicatie van je automation om 11:00. Op dat moment wordt de datum eenmalig gecontroleerd, zodat de contacten van die dag nog wel in de automation komen.

 

Wanneer hoef je hier geen rekening mee te houden?

Als de datum in het profiel van het contact in de toekomst ligt, hoef je hier geen rekening mee te houden. De datum moet dan immers nog bereikt worden.

Voorbeeld
Start automation op basis van trigger: op de dag van een evenement
Datum: 1 februari 2023
Contact schrijft zich in op: 20 januari 2023 om 10:00 uur

Op 1 februari 00:00 's nachts controleert de module Automations welke contacten op dat moment 1 februari in hun profiel hebben staan en triggert vervolgens de campagne voor deze contacten.

Wanneer moet je hier wel rekening mee houden?

Als de datum die in het profiel van het contact wordt weggeschreven de datum van die dag is. De datum is dus al bereikt.

Voorbeeld
Start automation op basis van trigger: op de dag van de laatste aankoopdatum
Datum: 1 februari 2023
Contact doet een aankoop op: 1 februari 2023 om 10:00 uur

Datum_fout.png

In bovenstaand voorbeeld gaat de trigger niet af. 1 februari is namelijk al vóór de aankoop van het contact bereikt, namelijk om 00:00 uur 's nachts.

Hoe zorg je ervoor dat de trigger wel afgaat?

De oplossing is om een vertraging in de trigger op te nemen. Je stelt dus de trigger als volgt in: laatste aankoopdatum +1 dag. Of meerdere dagen, afhankelijk van het moment waarop je de eerstvolgende actie wil laten plaatsvinden.

Datum_goed.png

Als je vertraging in de trigger zet kijkt Spotler om 00:00 uur 's nachts: welke contacten hebben de datum van gisteren in hun profiel? Deze worden getriggert.

Veelgestelde vragen

Wordt de e-mail dan ook om 00:00 uur verzonden?

Ja, als je geen tijd aangeeft in de opvolgende actie vindt deze middernacht plaats. Neem dus altijd een tijd op in de stap. Deze e-mail wordt dus om 00:00 uur verzonden:

Datum_direct.png


Dit los je op door Direct in de actie te vervangen voor Wacht X uur.

Kan ik het aanpassen dat de trigger op een ander tijdstip dan 00:00 uur afgaat?

Ja, dit is mogelijk om aan te passen in je automation bij de instellingen van de trigger. Bij de kop Start zie je "Op de dag om 00:00". Hier kan je het tijdstip aanpassen. Let op: het is nog steeds zo dat de trigger op één moment op de dag afgaat. De bovenstaande uitleg is nog steeds van toepassing, maar dan op jouw ingestelde tijdstip.

Sync_time.png

Er zijn toch contacten in mijn automation getriggert, hoe kan dat?
Op het moment dat jij een automation publiceert wordt de datum eenmalig gecontroleerd, zodat de contacten van die dag nog wel in de automation komen. De contacten die in de automation zitten zijn waarschijnlijk allemaal getriggert op de dag van de publicatie. Daarna zijn er geen nieuwe contacten ingestroomd.