Segmenteren op tagging en scoring

Pas je tags en scoring toe dan wil je ook in één opslag zien hoeveel contacten en welke contacten een specifieke score hebben behaald of tag is toegekend. Dit is eenvoudig te achterhalen in de module Lijsten wanneer je een dynamische lijst maakt. 

Klik op de actie button Nieuwe dynamische lijst en ga naar de editor. Klik vervolgens op Selectie aan de linkerkant. Er opent een pop-up met de opties Alle contacten en Statische lijst. Standaard staat de optie Alle contacten geselecteerd. Klik op Oké.

Je ziet nu de volgende pop-up voor je:
Module_Lijsten_Popup_Verfijning.png

Gebruik je geen tags en scores, dan laat je de opties op Eigenschap staan. Op basis van een standaard databaseveld maak je een selectie. Voor tags en scoring heb je de volgende opties:

  • Tag
  • Score tag
  • Score tag in tijdsperiode

Tag

Wil je een selectie maken op basis van tags? Dan gebruik je deze optie. Je ziet het volgende scherm voor je:
Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Tag.png
Selecteer een tag onder Beschikbare items en klik op het pijltje om een specifieke tag te selecteren. Het is mogelijk om meerdere tags tegelijk te selecteren. Met de dubbele pijltjes selecteer je in één keer alle tags. 

Onder het kopje Tag heb je ook de mogelijkheid om is niet te selecteren. Deze optie is ook toe te passen op Uitsluitingen. 

Een voorbeeld van een funnel op basis van een tag:
Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Tag_Funnel.png

Score tag

Er zijn twee opties om een dynamische lijst op basis van score te maken. De eerste is Score tag en de tweede Score tag in tijdsperiode. Het verschil is dat je met score tag in tijdsperiode de selectie actueler maakt door een tijdperiode eraan te hangen.

Kies je voor Score tag dan maak je een selectie op basis van een tag en een score aantal. Er zijn meerdere opties mogelijk zoals te zien is onder de kop Score.

Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Score_tag.png

Een voorbeeld van een dynamische lijst:
Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Tag_met_score_Funnel.png

Score tag in tijdsperiode

Met deze optie voeg je een extra relevantie toe door een periode aan de score te hangen. Onder het kopje Score heb je de opties:

  • Toegenomen met minimaal
  • Afgenomen met minstens

Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Score_tijdsperiode_toegenomen.png

Daarnaast kan je aangeven of je een tijdsperiode van dagen, weken of maanden wilt toepassen.

Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Score_tijdsperiode_dagen.png

Een voorbeeld van een funnel op basis van Score tag in tijdsperiode:

Module_Lijsten_Popup_Verfijning_Score_tijdsperiode_toegenomen_Funnel.png

De lijsten die je maakt gebruik je in de module Mailings, om een mailing naar te sturen. Of in de module Berichten en Webpagina's, om een dynamisch contentblok aan te koppelen.