Hoe pas ik een filter toe op een trigger, actie of conditie?

Je hebt mooie automatische campagnes bedacht, maar niet iedereen mag zomaar al deze campagnemails ontvangen. Een verlaten winkelwagen mail is bijvoorbeeld geen servicemail, maar een commerciële mail. Alleen contacten die jou permissie hebben gegeven om te mailen mogen dit soort mails ontvangen. 

Een filter toepassen op een trigger, actie of conditie kan dus handig zijn als de automation niet voor iedereen geldt, maar voor een specifieke doelgroep. Je kunt een filter toepassen op basis van een dynamische lijst of een statische lijst.

Een voorbeeld: je hebt een verjaardagscampagne. Je mag alleen contacten een verjaardagsmail sturen als ze ook permissie hebben gegeven voor je nieuwsbrief. Je past dus een filter toe op de trigger zodat de trigger alleen afgaat bij contacten met de permissie: Nieuwsbrief. 

Vervolgens is er onderscheid in contacten die Nederlands zijn en Engels. De Engelse contacten wil je natuurlijk geen Nederlandse verjaardagsmail sturen. Door filters toe te passen op de acties verzend e-mail maak je hierin onderscheid.

Voorbeeld_filter_2.png

In bovenstaand voorbeeld zijn er drie filters toegepast:

  1. Trigger: Alle nieuwsbriefontvangers (dynamische lijst)
  2. Actie verzend e-mail Verlanglijstje verjaardag NL: Nieuwsbrief ontvangers NL (dynamische lijst)
  3. Actie verzend e-mail Verlanglijstje verjaardag EN: Nieuwsbrief ontvangers EN (dynamische lijst)

Maar hoe pas je een filter toe aan een trigger, actie of conditie?

Bij het toevoegen van een trigger, actie of conditie wordt aan de linkerkant een filter icoon zichtbaar. Standaard is er geen filter ingesteld.

 

Filter_icoon.png

Klik op het filter om een filter toe te voegen. Er verschijnt een pop-up:
Filter_Popup.png

Kies of je een filter wilt toepassen op basis van een Dynamische lijst of een Statische lijst. Maak vervolgens een keuze welke lijst je als filter wilt gebruiken en klik op OK.

FIlter_Dynamischelijst.png

De filter eigenschappen worden zichtbaar:

Filter_eigenschappen.png

Wanneer je de actie volledig hebt ingesteld zie je op het canvas een blauwe filter als deze actief is:

Filter_blauw.png

Filter verwijderen

Wil je de filter verwijderen? Dan klik je de trigger, actie of conditie aan op het canvas, zodat je links de eigenschappen ziet. Vervolgens klik je weer op het filter icoon en kies je in de pop-up voor Geen filter. Wanneer er geen filter actief is, dan is deze grijs.

Filter_grijs.png