Rapportage automation

Wanneer je de rapportage van je automation wilt bekijken ga je naar de tab Publisher. Beweeg je muis over de publicatie waarvan je de rapportage wilt zien en klik op Rapportage in het menu of gebruik je rechtermuismenu en klik op Rapportage.

Wanneer je in de rapportage bent dan zie je een scherm dat er als volgt uit kan zien:

Rapportage_scherm.png

Deze rapportage is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • Aan de linkerkant zie je de eigenschappen van de publicatie, zoals de startdatum en deelname contacten.
 • In de header heb je de mogelijkheid om de rapportage van de automation te downloaden als afbeelding, het is mogelijk om te bekijken wie er in de automation vallen en het is mogelijk om de rapportage te verversen. 
 • Rechts zie je de details van de rapportage. Je vindt hier o.a. terug hoeveel contacten de actie hebben doorlopen.

Eigenschappen publicatie

Aan de linkerkant zie je de volgende informatie:

 • Naam automation
 • Omschrijving (indien opgegeven)
 • Deelname contacten (mag een contact onbeperkt deelnemen of niet?)
 • Startdatum
 • Einddatum
 • Welke gebruiker heeft de publicatie gedaan?
 • Periodeselectie
  Met de periodeselectie selecteer je van welke periode je de resultaten van je publicatie wilt bekijken.
  Rapportage_Periodeselectie.png

Header opties

In de header zie je de volgende opties:

Button Functie
Downloaden_rapportage.jpg Automation downloaden
Met deze functionaliteit download je een afbeelding met de rapportage van je automation flow.
Bekijken_rapportage.jpg

Contacten bekijken
Je bekijkt met deze functie de contacten die in je automation terecht zijn gekomen. Er opent een pop-up met contacten en extra functionaliteiten. Je kunt vanaf dit scherm contacten downloaden en verversen.

Bekijk_contacten_rapportage.jpgKlik op de afbeelding om te vergroten

Verversen_rapportage.jpg Verversen
Voor de meest up-to-date versie van je rapportage klik je op deze button.

Rapportage bekijken van een contact

Er zijn twee plekken waar je de automation interacties van een contact kunt bekijken. 

 1. De rapportage van een publicatie
 2. De contactkaart in de module Lijsten.

De rapportage van een publicatie

Klik in de header van de rapportage op het oog-icoon. De pop-up met contacten die in de automation terecht zijn gekomen worden getoond. 

Rapportage_Flow_contact_bekijken.png

Klik met je rechtermuis op het contact of beweeg je muis over het contact en klik op de pijl. Klik vervolgens in het dropdown-menu op Flow bekijken.

Vervolgens wordt de flow getoond van de automation. Je ziet aan de groene lijn hoe ver het contact in de automation zit. In onderstaand voorbeeld is het contact getriggerd via een externe trigger. Het eerste bericht moet nog verzonden worden.

Details_Flow_Contact.png

De contactkaart in de module Lijsten

De automation interacties zijn ook te bekijken via de contactkaart in de module Lijsten. Klik op de tab Automation interacties.

Contactkaart_Automation_interactie.png

Hier vind je meer details over in welke automations het contact is getriggerd. Wil je net als in de rapportage van je publicatie zien waar het contact zich in de flow van de automation bevindt. Klik dan op de button Bekijken.

Contactkaart_Automation_Interacties_geopend.png

Details van de rapportage

Aan de rechterkant zie je de volledige flow van je automation en is het ook zichtbaar bij elk onderdeel van je automation hoeveel contacten deze hebben doorlopen, nog in de wacht staan of gefilterd zijn.

Rapportage_flow_rechts.png

Standaard zie je deze statistieken. Wil je zien om welke trigger en actie het gaat? Klik dan op het i-icoon (Toon info)

Toon_info.png

Het icoon verandert in een grafiek. Wil je weer dat de statistieken worden getoond, dan klik je op de grafiek.

Toggle_Toon_statistieken.png

Het icoon verandert weer in een i-icoon.

Statistieken flow

Je ziet bij de trigger en de vervolgacties het aantal contacten die klaar zijn met de actie en het aantal contacten die gefilterd zijn. Klik je op de trigger of een actie dan zie je aan de linkerkant onder Eigenschappen extra opties verschijnen.

Eigenschappen_acties.png

Button Functie
Oog_Eigenschappen.jpg

Bekijken
Met deze functionaliteit bekijk je de contacten die aan de actie of trigger hebben deelgenomen. Je ziet de status per contact van de automation en ook de reden wanneer de actie of trigger niet is uitgevoerd/gestoptStatus-in-automation.jpgKlik op de afbeelding om te vergroten

Download_Eigenschappen.jpg

Downloaden
Download een .csv bestand van de contacten die aan de actie of trigger hebben deelgenomen.

Statischelijst_Eigenschappen.jpg

Statische lijst maken
Je kunt direct een statische lijst maken van contacten die aan de actie of trigger hebben deelgenomen. Op deze manier kun je een specifieke groep contacten opvolgen. Klik je op deze button, dan verschijnt er een pop-up:

Statischelijst_maken.png

Geef een naam aan de statische lijst en kies welke contacten je in je lijst wilt hebben. Bijvoorbeeld alle contacten die Klaar zijn.

E-mail_rapportage.png

E-mail rapportage
Wanneer je klikt op een actie waarbij een e-mail verzonden wordt, dan zie je dit icoon extra als optie. Klik je op je dit icoon dan opent er een mailingrapportage zoals je gewend bent in de module Mailings. Meer weten over de rapportage? Lees het artikel: Rapportage Mailings.

Hoe kan ik de rapportage exporteren van mijn automation?

Met het download-icoon in de header download je een afbeelding van de rapportage zoals je deze in het scherm voor je ziet.
Download_Eigenschappen.jpg
Je ziet daarbij de flow van de automation en per onderdeel hoeveel contacten in de wachtrij staan, gestopt, gefilterd of klaar zijn. 

Wil je een rapportage met de contacten in de automation en de daar bijhorende status? Klik dan in de header op het oog-icoon:
Oog_Eigenschappen.jpg
Klik vervolgens in de pop-up met contacten op het download-icoon:
Download_Eigenschappen.jpg

Hoe kan ik de kliks en opens exporteren van de mailings in mijn automation?
Wil je weten hoeveel en welke contacten hebben geklikt in je automation bericht? Of wie deze geopend hebben? Klik dan in je rapportage op de actie in je flow waar een bericht verzonden wordt.

Mailingrapportage_Automation.png

Je ziet aan de linkerkant nieuwe acties verschijnen. Klik op het meest rechter-icoon voor de E-mail rapportage:
E-mail_rapportage.png
Er opent een rapportage die je gewend bent van een mailing in het overzicht van de module Mailings. Je ziet o.a. de tab Opens en Kliks. Meer weten over een mailingrapportage? Lees dan het artikel: Rapportage Mailings.