Is de tijd dat iemand op een webpagina bevindt zichtbaar in Spotler Leads?

Nee, dit is niet zichtbaar. Als mensen meerdere tabbladen open hebben staan, geeft dit ook een vertekend beeld van de sessieduur. Het is zinvoller om te kijken welke pagina's iemand heeft bezocht door middel van Page scoring.