Is het mogelijk om op basis van postcode een lead toe te kennen aan een accountmanager?

Dit is niet mogelijk, omdat Spotler Leads een Engels product is. Het postcode veld is dus op basis van een buitenlandse postcode en niet een Nederlandse postcode.