Formulier opstellen

In deze eerste stap gaan we aan de slag met het formulier. De module Formulieren is de plek in Spotler waar je formulieren aanmaakt en beheert.

Een Spotler-formulier is een losstaand onderdeel dat geplaatst wordt op een webpagina. Dit kan zowel extern als op een webpagina binnen Spotler. In dit stappenplan gaan we uit van het laatste. In stap 2 van dit stappenplan laten we zien hoe je een formulier plaatst op een webpagina in Spotler.

Je kunt het vergelijken met een afbeelding in de module Afbeeldingen die je klaar zet om in een e-mail bericht of op een webpagina te plaatsen. De vormgeving van het formulier wordt bepaald door de webpagina waarop je het plaatst. 

Formulier aanmaken

Ga naar de module Formulieren en klik op de gele button Nieuw formulier. Er start vervolgens een stappenplan. De eerste stap van een nieuw formulier: 

Module_Formulieren_Stappenplan1.png

 • Geef een naam aan je formulier die de lading dekt. Bijvoorbeeld: Aanmeldformulier nieuwsbrief. De naam van je formulier is alleen voor intern gebruik.
 • Kies bij Beschrijving voor een extra beschrijving voor je formulier. Ook deze extra beschrijving is alleen voor intern gebruik.
 • Geef bij Type aan om welk type formulier het gaat. Je kunt kiezen uit drie type formulieren:
  • Normaal: Gegevens van de respondent worden opgeslagen in het formulier en niet in Spotler.
  • Aanmeld: Respondenten komen via dit type formulier daadwerkelijk in Spotler terecht als contact.
  • Profiel: Gegevens van contacten die in de database van Spotler staan, worden aangevuld of gewijzigd.
 • Geef bij Invullen mag door aan wie het formulier mag invullen:
  • Iedereen: Je wilt dat iedereen de mogelijkheid krijgt om het formulier in te vullen, ook de mensen die nog niet in je database staan. Voor aanmeld- en aanvraagformulieren laat je hem op deze optie staan.
  • Alleen genodigden: Alleen contacten die in de database staan en een bericht hebben ontvangen om een formulier in te vullen.
  • Alleen genodigden (1x): Alleen bestaande contacten die een uitnodiging hebben ontvangen, mogen het formulier eenmalig invullen.
 • De optie Anti-bot beveiliging staat standaard op ja. Spotler beveiligt alle standaard formulieren en surveys met een anti-bot beveiliging. Je kunt anti-bot beveiliging gebruiken voor dynamische formulieren. Voor statische formulieren werkt deze optie niet.

 Klik vervolgens op Opslaan & Volgende.

Je ziet twee buttons. Klik op de button Bewerken.

Module_Formulieren_Stappenplan2.png

De editor van het formulier opent. 

Formulier opstellen

In de editor stel je het formulier samen. Elementen als opmaakregels, speciale velden, invoervelden en keuzevragen sleep je eenvoudig op het ‘canvas’. Vragen kunnen over meerdere pagina's verdeeld worden. Met je rechtermuisknop heb je op het canvas nog meer opties zoals vragen verbergen/tonen en de skip-functie.

Form_Editor.png

Lees alle details over de formulieren editor in het artikel Editors Formulieren.

Helemaal tevreden over het formulier? Sla het formulier op en klik op de button Editor sluiten en ga naar de volgende stap.

Verwerking formulier

In dit laatste scherm van het formulier stel je in welke gegevens (extra) opgeslagen worden en of er data doorgestuurd wordt naar een extern systeem.

Module_Formulieren_Stappenplan3.png

Wil je alleen de formuliergegevens opslaan? Of ook aanvullend de naam, het e-mailadres en eventueel ID opslaan? Wanneer je de tweede optie aangeeft worden gegevens die al in je Spotler-account bekend zijn aangevuld. Dit is zichtbaar in de export van je formuliergegevens.

In sommige gevallen is het wenselijk om gegevens door te zetten naar een extern systeem. Zoals bijvoorbeeld een leadmanagementsysteem. Dit is mogelijk met de POST request instellingen

Klik op Opslaan & afronden na eventuele instellingen te hebben gewijzigd. Het formulier met de bijbehorende instellingen wordt opgeslagen.