Trigger

Wat zorgt ervoor dat een automatische campagne start? In Spotler zijn verschillende type triggers beschikbaar:

Automation triggers NL.png

In het geval van het doel “Een relatie opbouwen met nieuwe nieuwsbriefinschrijvingen” is de inschrijving de trigger. Praktisch betekent dit dus dat het inschrijfformulier ervoor zorgt dat er een automatische campagne start. Je kiest dan voor de trigger: Formulier.