Voorkeuren

Onder voorkeuren zijn er verschillende algemene instellingen toe te passen:

Instellingen_aangepast.jpg

Berichtinstellingen

Wil je i.p.v. automatisch een teksversie inladen zelf de tekstversie van je bericht opstellen? Klik dan op de button Bewerken onder Berichtinstellingen

Berichtinstellingen.png

Er opent een pop-up waar je de optie Handmatig kunt aanzetten. 

Tekstversie_Handmatig.png

In het stappenplan van een bericht opstellen in de module Berichten komt een extra stap om de tekstversie handmatig op te maken.

Webwinkel instellingen (product eCommerce)

Onder deze instellingen bepaal je wat de valuta is die je o.a. terugziet in je rapportages. Daarnaast geef je de notatie aan. 

Webwinkelinstellingen.png

Klik op de button Bewerken om de valuta aan te passen:

Webwinkelinstellingen_bewerken.png

Het is ook mogelijk om in dit venster de notatie te bepalen.

Notatie_Valita.png

De valuta zie je terug bij de communicatiewaarde en bij de rapportages. 

Maximale berichtgrootte

Hoe zwaar je bericht maximaal mag zijn zie je hier terug:

Maximale_berichtgrootte.png

Dit is ingesteld zodat de ontvanger van je bericht geen zware afbeeldingen hoeft te downloaden en je bericht snel wordt ingeladen. 

Mailingrapportage instellingen

Ben je gebonden aan richtlijnen met betrekking tot het meten van communicatie en herleiding naar personen? In de mailingrapportage instellingen is het mogelijk om de openpixel die Spotler meegeeft om opens te meten, uit te schakelen. Dit geldt voor zowel mailings als campagneberichten. 

Wordt er dan helemaal niets meer gemeten voor de rapportages? Jawel, als de ontvanger zelf klikt, dan wordt de klik geregistreerd en wordt dit ook als open gemeten. Het aantal unieke opens wordt dan gelijk aan het aantal unieke doorkliks. Als je ook geen doorkliks meer wilt meten, kies dan bij het aanmaken van een link in je bericht voor het type link: externe link zonder tracking.

De mailingrapportage instellingen zijn alleen aan te passen door de eigenaar van het Spotler-account. Om de instellingen te wijzigen klik je op de button Bewerken

Mailingrapportage_Instellingen.png

Er verschijnt een pop-up:

Mailingrapportage_Instellingen_Bewerken.png

Je ziet twee instellingen:

  • IP-adres toevoegen: bij de export van de opens kun je ervoor kiezen dat ook de ip-adressen van de ontvangers getoond worden. Standaard staat dit uitgeschakeld.
  • Opens meten: schakel de pixel om opens te meten in of uit. Standaard staat deze ingeschakeld. 

Editor instellingen

Als gebruiker van een account waar regelmatig meerdere gebruikers in hetzelfde bericht moeten werken, kan het voorkomen dat je op hetzelfde moment in het bericht zit. Standaard wanneer iemand in de editor zit en een andere gebruiker gaat ook de editor in dan krijg je een melding tijdens het opslaan. Je kunt er voor kiezen om de wijzigingen te negeren of jouw bericht als kopie op te slaan. Dit kan als resultaat hebben dat je meerdere kopieën hebt in je overzicht en die ook kunnen verschillen van content.

Bij de Editor instellingen binnen dit menu kun je ervoor zorgen dat het bewerken van een bericht of webpagina niet mogelijk is wanneer een andere gebruiker deze al aan het bewerken is. Deze instellingen zijn alleen aan te passen door de eigenaar van het Spotler-account. Om de instellingen te wijzigen klik je op de button Bewerken. Er verschijnt een pop-up waarbij je de optie op ingeschakeld kunt zetten. Klik vervolgens op Ok.

mceclip1.png

Als het (campagne)bericht/webpagina bewerkt wordt komt er een melding met de naam van de gebruiker die aan het bewerken is, pas als deze gebruiker uit de editor gaat wordt het bericht vrij gegeven.

mceclip0.png

Overigens zijn de stappen wel te bewerken als er al een gebruiker in de editor bezig is. Het aanpassen van bijvoorbeeld een onderwerpregel is dus mogelijk.