Hoe kan ik een mailing nasturen?

Wil je een verzonden mailing achteraf nog naar een contactpersoon sturen? Gebruik dan de functie Nasturen

Ga hiervoor naar het overzicht in de module Mailings. Gebruik het dropdown-menu bij de mailing die je wilt nasturen en klik op Nasturen.

Module_Mailings_Nasturen.png

De volgende pop-up verschijnt:

Mailing_Nasturen.png

Er zijn drie opties voor het nasturen van je mailing:

Contact uit database

Met de optie Contact uit database zoek je een contactpersoon op uit je database en selecteer je de gewenste contactpersoon.

Mailing_Nasturen_Contactuitdatabase.png

Statische lijst

Met de optie Statische lijst selecteer je de statische lijst waarnaar je de mailing wilt nasturen. Dit is handig als je naar meerdere contacten de mail wilt nasturen. Contactpersonen die al zijn gemaild worden automatisch uitgesloten.

Mailing_Nasturen_StatischeLijst.png

Nieuwe contacten in dynamische lijst / opgeloste hardbounces

Met de optie Nieuwe contacten in dynamische lijst / opgeloste bounces kun je de mailing nasturen naar nieuwe contacten die na verzending van je mailing in de dynamische lijst terecht zijn gekomen. Maar ook naar hardbounces die je later aangepast hebt.

Je beslist zelf door middel van de checkbox aan of uit te vinken welke groep je de mail wilt nasturen. 

Mailing_Nasturen_Nieuwecontacten.png

Klik op OK en de mailing wordt direct nagestuurd. De rapportage wordt bijgewerkt met de nieuwe contacten die de mailing hebben ontvangen.