Database en doelgroep voorbereiden

Welke data wil je verzamelen? Wij raden aan om de focus te leggen op het verzamelen van een specifiek gegeven, bijvoorbeeld interesses of een geboortedatum. Dit is natuurlijk afhankelijk van je doel. Een specifiek gegeven uitvragen zal effectiever zijn dan wanneer je jouw lezer het hemd van het lijf vraagt met het verzoek zijn of haar complete profiel aan te vullen.

Heb je een keuze gemaakt? Dan is het een kwestie van de volgende voorbereidingen treffen in de module Lijsten van Spotler:

  1. Databasevelden aanmaken; voor de opslag van gegevens
  2. Dynamische lijsten aanmaken; de contacten in dit filter vormen de doelgroep van je mailing.

De dynamische lijsten die je klaar zet met het filter is niet alleen handig om uiteindelijk de mailing naar toe te sturen. Het helpt je ook om te bepalen of een profielverrijkingsactie zinvol is. Van hoeveel contacten heb je al wel de benodigde data? Dit heeft alles te maken met de zogenaamde ‘vullingsgraad’ en dat behandelen we aan het einde van deze stap.


Databasevelden aanmaken

Stel je bent marketeer bij een reisbureau en je wilt graag gerichter aanbiedingen sturen. Dan kun je jouw lezers vragen in wat voor type vakantie zij geïnteresseerd zijn. De interesses die je verzamelt zal je ergens in Spotler moeten opslaan. Dat kan in zogenaamde databasevelden. Misschien heb je al een databaseveld beschikbaar en wil je ontbrekende data aanvullen. Sla deze stap over. Ga je met een compleet nieuw gegeven aan de slag? Dus je hebt nog van niemand een interesse? Neem dan contact op met Spotler Support (+31 (0)88 103 09 09 of support@spotler.nl). Zij maken kosteloos binnen een paar minuten een databaseveld voor je aan.   

Interessevelden

In Spotler heb je specifiek databaseveld voor interesses. Dit is een lijst met ‘interesses’ die standaard voor een contact allemaal aan staan tenzij een contact deze heeft gewijzigd of in een import anders aangegeven wordt. 

Deze eigenschap is bedacht om een nieuwsbrief op maat te kunnen bieden. Je biedt dus content aan op basis van de interesse(s) van je lezer. Bij het principe van deze interessevelden wordt het omgekeerde principe van profielverrijking toegepast; in eerste instantie is de lezer geïnteresseerd in alles. In de loop van de tijd kan hij/zij interesses uitvinken. In de profielverrijkingsactie kun je natuurlijk prima uitvragen bij de lezer of hij/zij interesses wilt bijwerken door uit te vinken waarin hij/zij niet geïnteresseerd is.

 

Dynamische lijsten aanmaken

Om de mail van de profielverrijkingsactie te kunnen sturen, hebben we een dynamische lijst nodig. Deze dynamische lijst bevat alle contacten waarvan je een bepaald gegeven niet hebt. Dus bijvoorbeeld vakantievoorkeur.

Ga naar de module Lijsten. Standaard kom je terecht in de tab Dynamische lijsten. Om een nieuwe dynamische lijst aan te maken klik je op de gele button Nieuwe lijst. Geef een voor jouw herkenbare naam op voor de lijst en klik op Opslaan & Volgende. Vervolgens klik je op de button Bewerken om de editor te openen.

Op het canvas rechts kun je zowel in als -uitsluitingen maken. We maken de dynamische lijst aan in twee stappen:

  • Stap 1: Selecties
  • Stap 2: Uitsluitingen toevoegen

Stap 1: Selecties

Eerst selecteer je de contacten die je wilt mailen door middel van een kenmerk. Het meest logische is om te starten met alle contacten die je toestemming hebben gegeven om te mailen. Vervolgens ga je verfijnen om andere kenmerken zoals taal, type contact (klant/prospect), etc.

Klik op de button +Selectie om een selectie toe te voegen aan het canvas. Je kunt overigens ook een selectie toevoegen door dubbel op het canvas te klikken.

Er verschijnt een pop-up:

 mceclip0.png

 

In dit geval kies je voor Alle contacten, want we willen een selectie maken op de beschikbare databasevelden binnen Spotler. Wanneer je klikt op Alle contacten en daarna Ok verschijnt er een nieuwe pop-up.

Verfijning_toevoegen.png

Met het dropdown-menu kies je een databaseveld uit Spotler waarop je wilt filteren. Bijvoorbeeld Permissies. Klik vervolgens op Ok. Je belandt in de eerste pop-up waar je vervolgens je selectie ziet en hoeveel contacten aan die waarde voldoen:

Selectie_permissies.png

Extra kenmerken zoals taal, type contact (klant/prospect) voeg je toe door op Verfijning toevoegen te klikken.

Heb je alle gewenste kenmerken opgegeven? Dan heb je nu alle contacten geselecteerd die je wilt benaderen. Het enige wat je nu nog wilt is de contacten uitsluiten waar je al de juiste gegevens van hebt.

Stap 2: Uitsluitingen toevoegen

Nu ga je de uitsluitingen opgeven. Deze stap hoef je alleen uit te voeren wanneer je vermoedt dat een aantal van je contacten al gegevens heeft. Deze contacten wil je niet ‘lastig vallen’ met een profielverrijkingsactie.

Klik op de button – Uitsluiting om een uitsluiting in je lijst toe te voegen. De werkwijze is hetzelfde als die bij een selectie, alleen geef je nu juist kenmerken op waar de lijst niet aan mag voldoen.

Stel je wilt alle contacten selecteren waar je geen geboortedatum van hebt. Dan kun je hier iedereen met een geboortedatum uitsluiten. Om dit te doen druk je wederom op - Uitsluiting. In de pop-up selecteer je via Alle kenmerken het kenmerk dat je wilt aanvullen met de profielverrijkingsactie. In dit voorbeeld pakken we Geboortedatum en geven we aan dat we mensen met een Geboortedatum (is niet leeg), willen uitsluiten. Het is doel is dat we contacten gaan benaderen waarvan we geen geboortedatum hebben.

Geboortedatum.png

De selectie ziet er nu als volgt uit:

Uitsluiting_Geboortedatum.png

 

Analyse vullingsgraad

Onderaan het canvas zie je hoeveel contacten nu uitgesloten zijn (zie bovenstaande afbeelding). Met deze informatie is de zogenaamde ‘vullingsgraad’ uit te rekenen. De vullingsgraad geeft aan hoeveel data je hebt van je contacten en hoe goed je jouw lezers dus eigenlijk kent. 

De vullingsgraad bereken je als volgt: vergelijk het aantal uitgesloten contacten met het totaal. In dit voorbeeld betekent dit 9 t.o.v. 2.099 nieuwsbrief opt-ins die een geboortedatum hebben. We hebben dus van slechts 0,48% van de nieuwsbrief opt-ins een geboortedatum. Het is dus zeker de moeite waard om een profielverrijkingsactie te doen!

Klik op Opslaan en vervolgens op Editor sluiten. Scroll naar beneden op Opslaan & afronden. Je keert weer terug naar het overzicht van de Dynamische lijsten. De nieuwe lijst is nu zichtbaar in het overzicht en staat klaar voor de profielverrijkingsactie.