Hoe kan ik de opmaak van mijn formulieren wijzigen?

De styling van een formulier wordt bepaald door de pagina waar je het op plaatst. Plaats je het op een webpagina in Spotler? Je webtemplate in Spotler bevat al styling voor de formulieren, zodat deze netjes past bij de style van je template. Als je het formulier extern plaatst (bijvoorbeeld op je website), dan style je het formulier extern.

De layout van een formulier of survey wordt bepaald door de stijlen die worden meegegeven aan de webpagina. Hiervoor wordt een stylesheet (CSS) gebruikt. De CSS moet beschikbaar zijn op alle webpagina’s waarop het formulier geïntegreerd wordt. 

In dit artikel worden de veelgebruikte classes uitgelegd, zodat je snel de layout of opmaak van het formulier kan aanpassen aan je wensen of eisen.

Tijdens het opmaken van het formulier moet je rekening houden met de manier waarop het formulier gegenereerd wordt. Een formulier dat bestaat uit tabellen is minder flexibel in zijn layout dan een formulier dat gegenereerd is zonder tabellen. Als je een formulier invoegt op een webpagina van Spotler, dan wordt deze standaard opgebouwd uit tabellen. 

Formulier opmaak elementen

Je kunt verschillende elementen van een formulier opmaken:

Algemene opmaak

Er zijn een aantal belangrijke classes voor de algemene opmaak van een formulier:

Naamgeving Uitleg
.mpFormtable Algemene formulier layout, zoals bijvoorbeeld de breedte
.mpQuestiontable De tabel om de vraag heen
.mpTwoColumnLayout Als de instelling "Als vraag en antwoord naast elkaar" geselecteerd is
.mponeColumnlayout Als de instelling "Als vraag en antwoord onder elkaar" geselecteerd is
.mpHighlight Styling van focus van een vraag
.submitCell De instellingen voor padding en uitlijning van de verzendknop
.submitCell input De opmaak van de verzendknop in het formulier

 

Keuzevragen

Er zijn verschillende type keuzevragen zoals; checkbox en radiobutton vragen, maar ook matrixvragen.

Opmaak van checkbox en radiobuttonvragen

Naamgeving Uitleg
.mpFormLabel De vraagtekst
.mpMultipleLabel Het label achter de checkbox of radiobutton
.mpFormfield
input.mpOtherCustominput [type="text"]
Anders, namelijk veld

 

Opmaak van matrixvragen

Naamgeving Uitleg
.mpMatrix De tabel om de matrixvraag heen
.mpMatrixLabel De vraagtekst
.mpFormLabel De stelling
.mpFormdescription4 De opties boven de radiobuttons bij een waarderingsschaal 4
.mpFormdescription5 De opties boven de radiobuttons bij een waarderingsschaal 5
.mpFormdescription10 De opties boven de radiobuttons bij een waarderingsschaal 10
.mpFormAnswer Tekst die je typt in de radiobutton cel
.mpradioButtonTable De tabel om de radiobutton of checkbox antwoorden

 

Opmaak van dropdown-vragen

Naamgeving Uitleg
.mpFormLabel De vraagtekst
.mpFormfield select De dropdown
.mpFormfield option De optie in de dropdown

 

Invoervelden

Naamgeving Uitleg
.mpFormLabel De vraagtekst
.mpFormField Opmaak buiten de antwoordmogelijkheden
.mpFormfield input[type="text"] Het getypte antwoord

 

Opmaak van tekstinvoer meerdere regels

Naamgeving Uitleg
.mpFormLabel De vraagtekst
.mpFormField textarea Opmaak buiten de antwoordmogelijkheden
.mpFormfield input[type="text"] Het getypte antwoord

 

Opmaak van datumvraag

Naamgeving Uitleg
.mpDateField Styling van het datum invoerveld
.mpDatefield.mpDD Specifieke styling van het Dag-veld
.mpDatefield.mpMM Specifieke styling van het Maand-veld
.mpDatefield.mpYYYY Specifieke styling van het Jaar-veld

 

Vraaginstellingen

Een vraag kan specifieke instellingen hebben. De vraag kan verplicht zijn, een sublabel en/of helptekst hebben. Ook deze elementen kunnen gestyled worden.

Opmaak van verplichte vragen

Als een vraag verplicht is, dan wordt er een asterisk (*) achter de vraag geplaatst. Deze asterisk kun je opmaken met behulp van de volgende class:

Naamgeving Uitleg
.mandatorySign Styling van de asterisk (*)

 

Opmaak van helptekst

Als je bij een vraag extra uitleg tekst wilt hebben kun je de helptekstfunctie activeren. Er verschijnt dan een icoon achter de vraag. Wanneer je met je muis over dit icoon beweegt verschijnt er een helptekst. Het icoon en de plaatsing kun je opmaken met:

Naamgeving Uitleg
.formHelpText Styling van het helptekst icoon

 

Opmaak van sublabel

Een sublabel is een uitlegtekst dat onder het invoerveld komt, bijvoorbeeld bij een e-mailadres of datum.

Naamgeving Uitleg
.sublabel Styling van het sublabel

 

Foutboodschappen

Als een respondent een vraag foutief invult of vergeet in te vullen als deze verplicht is, dan wordt er een zogenaamde "fouttekst" getoond.

Naamgeving Uitleg
.mpErrorSummary Fouttekst bovenaan het formulier
.mpErrorSummary ul De opsomming van vragen waar iets niet valideert
.error Omliggende tabel om vraag die fout oplevert
.mpErrorRow De fouttekst onder de vraag

 

Afschriften

Als een formulier of survey wordt ingevuld, dan komt de respondent op een bedankpagina terecht. Gebruikelijk is om op deze pagina de respondent te bedanken voor het invullen van het formulier. Maar het is bij uitstek de plaats om een afschrift te tonen van de gegevens die de respondent heeft ingevuld. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen tekstuele afschriften en grafische afschriften (een overzicht wat andere respondenten hebben ingevuld). 

 

Naamgeving Uitleg
.formResultlabel Het afschrift van de vraag 
.formResultvalue De ingevulde waarde (het antwoord op de vraag)

Bij meerkeuzevragen waarbij één antwoord gekozen kan worden, kan indien er een afschrift voor alle respondenten is geplaatst, grafisch getoond worden hoe het antwoord van de respondent zich verhoudt ten opzichte van de antwoorden van de andere respondenten.

Naamgeving Uitleg
td.pollQuestion De opmaak van de vraag
td.pollitem Het item-nummer
td.pollAnswerHighLight De gekozen optie
td.pollAnswer Keuze-optie
td.pollVisual De gekleurde balk
td.pollCellLeft Percentage van het gekozen antwoord ten opzichte van het totaal
td.pollCellRight De lege ruimte rechts van het percentage van de gekozen antwoorden
td.pollCell0Pct De kleur van de balk als dit antwoord niet gekozen is
td.pollCell100Pct De kleur van de balk als het antwoord 100% gekozen is
tr.PollAnswerHighLight De kleur van de balk als de respondent dit antwoord heeft gekozen
td.pollPercentage De opmaak van het percentage tekstueel weergegeven
.mpFormResultChildLabel De matrixvraag stelling

 

Afbeelding als een knop

Op elk formulier zit een verzendknop en bij formulieren over meerdere pagina's is er een vorige en volgende knop aanwezig. Deze knoppen zijn volledig op te maken door middel van CSS.

Naamgeving Uitleg
.submitButton De verzendknop
.nextPageButton De volgende pagina knop
.previousPageButton De vorige pagina knop

Het is mogelijk om een afbeelding te gebruiken voor deze knoppen. Deze opties staan ook al in de CSS-code, maar tussen de commentaar tags zodat deze niet actief is.

/* Verzend/volgende/vorige-knop als afbeelding
.submitButton{
background-image:url(‘’);
width:100px;
height:35px;
}
.nextPageButton{
background-image:url(‘’);
width:100px;
height:35px;
}
.previousPageButton{
background-image:url(‘’);
width:100px;
height:25px;
}
*/

Ook bij deze code kan de opmaak vrij specifiek aangegeven worden. Allereerst moet je ervoor zorgen dat de afbeelding van de verzendknop online staat. Deze URL voeg je in bij background-image:url(‘). Vervolgens kun je nog aangeven hoe breed en hoe hoog de afbeelding is en of er een achtergrondkleur of rand meegegeven moet worden.

Vergeet niet om de commentaar tags weg te halen en in het formulier op de knoppen geen tekst te zetten. Anders komt de tekst over de achtergrondafbeelding heen.