Permissies

In je Spotler-account kan je gebruik maken van één of meerdere permissies. Dat wil zeggen dat een contact zich kan aanmelden of juist afmelden voor een specifieke e-mailing. Heb je een koppeling met je CRM of webshop en Spotler, dan werk je over het algemeen met permissies. 

Een voorbeeld van permissies kan zijn:

  • Nieuwsbrief
  • Actiemailings 

Iemand kan zich dan los aan- en afmelden per type mailing. De permissies worden opgeslagen bij een contact in een specifiek databaseveld dat “permissies” heet. Er staat dan een checkbox aangevinkt of niet, afhankelijk van de permissie die gegeven is.

In het profiel van een contact ziet dat er als volgt uit:

Permissions.png

Afmelden op basis van permissies

Gebruik je permissies? Dan kan je kiezen uit twee manieren van afmelden:

  1. Per permissie een afmeldformulier
    Je hebt dan meerdere templates nodig. Op het afmeldformulier staat maar één knop 'afmelden'. Op de achtergrond word dan die specifieke permissie uitgevinkt. Het contact kan dan nog aangemeld staan voor de andere permissies.
  2. Alle permissies op één afmeldformulier
    Wil je liever aan het contact de keus laten welke permissies uitgevinkt moeten worden? Dan kan je ook alle permissies op een centraal afmeldformulier tonen. Een afmelding is dan eigenlijk meer een wijziging voor de voorkeuren.

Voordeel van werken met permissies

Het voordeel van werken met permissies is dat wanneer iemand zich afmeld voor je nieuwsbrieven nog wel serviceberichten kan ontvangen. Iemand blijft een actieve status houden in je account. Dus stel je hebt een terugroepactie of je wilt klanten informeren over een storing, dan is het nog steeds mogelijk je klanten te bereiken per mail, ondanks ze zich hebben afgemeld voor je nieuwsbrieven.

Daarnaast kan je meer doelgericht mailen, omdat de klant beter kan specificeren wat hij of zij wilt ontvangen. Wanneer een contact niet geinteresseerd is in je standaard nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld wel in de wekelijkse actiemailings dan heeft hij de mogelijkheid om zijn voorkeuren daar op aan te passen.

Nadeel van werken met permissies

Wanneer een contact zich afmeld voor de nieuwsbrief, dan wordt de permissie uitgevinkt voor de nieuwsbrief. Als je met statische lijsten werkt, dan is jouw statische lijst leidend en worden de permissies in Spotler genegeerd. Dat betekent dat je alsnog iemand kan mailen via een statische lijst, ondanks dat iemand zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Wil je toch met statische lijsten en permissies werken, dan is het van belang dat je de afmeldingen heel goed bijhoudt. De afmeldingen moet je verwerken in je statische lijst, voordat je een nieuwe statische lijst importeert.