Reactivatiecampagne inrichten

De verschillende onderdelen van de reactivatiecampagne staan klaar in Spotler. Nu moeten we ervoor zorgen dat de geautomatiseerde campagne het gaat doen. Automatische campagnes richt je in met de module Campagnes.

Module_Campagnes_Overzicht.png

Een automatische campagne in Spotler bestaat uit altijd uit twee onderdelen:

  1. Campagnetrigger(s)
    Een starttrigger is de aanleiding van een campagne. Het vertelt Spotler dat er iets moet gebeuren. Wat zorgt ervoor dat een automatische campagne start?
  2. Campagnestap(pen)
    Door de trigger weet Spotler dat er iets moet gebeuren. Het vervolg is een campagnestap en dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er een bericht wordt verzonden, gegevens aangepast worden en/of een SMS de deur uit gaat.

Module_Campagnes_Editor.png

De starttrigger en de campagnestappen zijn ook terug te zien in de onderstaande schematische weergave.

Schema_reactivatie_volledig.png

 

Niet voor niets tonen we twee schema’s voor de reactivatiecampagne. De campagne die we voor ogen hebben is namelijk het handigste in 2 losse campagnes in te richten in Spotler.

Campagne 1

De eerste campagne start wanneer een klant 7 maanden inactief is en zorgt ervoor dat de survey onder de aandacht komt.

Schema_1.png

Campagne 2

Heeft de klant na 9 maanden nog steeds niets geopend? Dan stuurt de tweede campagne een SMS notificatie of wordt er een veld in de database van Spotler gewijzigd.

Schema_2.png

 

Campagne 1 inrichten

Ga naar de module Campagnes. In het Overzicht klik je rechtsboven op de gele button Nieuwe campagne. Er start vervolgens een stappenplan. In stap 1 geef je de eigenschappen op van de campagne, in stap 2 richt je de campagne in.

Campagnetrigger bepalen

Een starttrigger is de aanleiding van een campagne. In Spotler zijn verschillende type triggers beschikbaar. In het geval van de reactivatiecampagne maak je gebruik van Periode niet geopend.

Module_Campagnes_Editor_triggertoevoegen.png

Er opent een pop-up waar je het aantal maanden selecteert dat een contact niet heeft geopend. In dit geval 7 maanden.

Klik vervolgens op Ok om de trigger toe te voegen. 

Campagnestappen bepalen

Spotler weet nu dat er iets moet gebeuren als iemand 7 maanden inactief is. Wat dit is, bepaal je campagnestappen. Klik op Stap toevoegen. In de pop-up selecteer je E-mail versturen.

Module_Campagnes_Editor_staptoevoegen.png

Vervolgens wordt er een nieuwe pop-up getoond waar je een naam kan geven aan de campagnestap en het bericht selecteert die bij deze campagne hoort.

Campagnestap_emailversturen.png

 

Voeg twee campagnestappen toe; 1 voor het versturen van de uitnodiging en 1 voor de herinnering (reminder). Een voorbeeld van de instellingen is in bovenstaande afbeelding te zien.

Campagneberichten wijzigen

De uitnodiging en herinnering die zijn opgenomen in de campagne worden door Spotler in de module Berichten verplaatst naar de tab Campagneberichten. Dit ter bescherming van de berichten tegen het per ongeluk verwijderen. Wil je een bericht wijzigen? Dit is mogelijk via het dropdown-menu in de tab Campagneberichten.

Campagne 2 inrichten

Klik nogmaals op de gele button Nieuwe campagne. Geef een duidelijke campagnenaam op en klik op Opslaan & volgende om ook de tweede campagne te maken

Campagnetrigger bepalen

Voor de tweede campagne maak je nog een keer gebruik van Periode niet geopend. Alleen nu geef je een periode van 9 maanden op. Klik vervolgens op Ok om de trigger op te slaan. 

Campagnestappen bepalen

Ook voor de tweede campagne geven we 2 campagnestappen op; 1 voor het versturen van de notificatie en 1 voor het wijzigen van een databaseveld.

Wijzig_profielgegevens.png

Doelgroepfilters

In de campagnestappen kun je gebruik maken van doelgroepfilters.

Doelgroepfilter_campagne.png

Doelgroepfilter_kiezen.png

Hiermee zorg je ervoor dat de ene stap alleen geldt voor A-klanten en de andere stap alleen voor B-klanten. We gaan er vanuit dat je in de module Lijsten deze twee doelgroepfilters al in gebruik hebt voor andere e-mailcommunicatie, zoals je nieuwsbrief. Is dit niet het geval dan kun je ze alsnog aanmaken en vervolgens in deze campagne verwerken. Let op dat je hierbij wel rekening houdt met de juiste permissies.

Klik op Editor sluiten en Opslaan & afronden om de campagne af te ronden. Je keert terug in het Overzicht.   

Campagnes activeren

Om een campagne in werking te stellen, moet je de status van de campagne op Actief te zetten. Klik op Status wijzigen in het dropdown-menu achter de campagne waarvan je de status wilt wijzigen. Een pop-up venster wordt getoond, waarin je de status aanpast door op actief te drukken.

Campagnestatus_wijzigen.png