Win-back campagne wijzigen

Zoals aangegeven is het bericht in de module Berichten onderdeel van de win-back campagne. Deze automatische campagne zelf staat in de module Campagnes.

Overzicht_Campagnes_Overzicht_NL.png

Elke automatische campagne in Spotler bestaat altijd uit 2 onderdelen:

  1. Campagnetrigger(s) 
    Een starttrigger is de aanleiding van een campagne. Het vertelt Spotler dat er iets moet gebeuren. Wat zorgt ervoor dat een automatische campagne start?
  2. Campagnestap(pen) 
    Door de trigger weet Spotler dat er iets moet gebeuren. Het vervolg is een campagnestap en dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er een bericht wordt verzonden, gegevens aangepast worden en/of een SMS de deur uit gaat.

De starttrigger van de win-back campagne is de laatste aankoopdatum. Als campagnestap wordt de e-mail verzonden. Klik in het dropdown-menu achter de win-back campagne in Spotler op Bewerken. Er opent een stappenplan. In de eerste stap kun je wijzigingen doorvoeren in de eigenschappen van de campagne. Klik vervolgens op Opslaan & volgende. Je ziet een button Bewerken. Hiermee open je een nieuw scherm met een campagneflow waar je de campagne inricht.

Trigger: tijdsperiode instellen

De trigger van de win-back campagne staat ingesteld op de Laatste aankoopdatum met een vertraging van een half jaar. Pas het aantal dagen aan zodat dit aansluit bij de gemiddelde koopfrequentie van je webwinkel. Stel je biedt vakanties aan en je klanten boeken gemiddeld 2 keer per jaar een reis. Een half jaar vertraging op de trigger is dan misschien aan de krappe kant; de klant heeft dan nog niet de kans gehad om een volgende aankoop te doen.

Eigenschappen_winback_trigger_wijzigen.png

Filter: nieuwsbriefontvangers

Wat wellicht opvalt is dat op zowel de trigger als de campagnestap een doelgroepfilter is ingesteld. Dit is noodzakelijk vanwege de wetgeving rondom e-mailmarketing. De win-back campagne heeft een commercieel doel en daarom kun je alleen contacten bereiken die hebben aangegeven commerciële e-mail communicatie te willen ontvangen.

Campagnestappen toevoegen (optioneel) 

Heb je meerdere varianten gemaakt van de win-back e-mail of wil je nog een vervolgmail sturen? Voeg dan met de button Stap toevoegen de extra berichten toe die je van te voren hebt klaargezet in de module Berichten. Door gebruik te maken van doelgroepfilters in de campagnestap zorg je ervoor dat het juiste bericht bij de juiste doelgroep terecht komt.

Klik op de button Opslaan om de campagne af te ronden en vervolgens op Editor sluiten. Je keert terug in het overzicht van de campagnes door bovenaan op Overzicht te klikken. 

Campagne activeren 

Om een campagne in werking te stellen, moet je de status van de campagne op Actief zetten. Klik op Status wijzigen in het dropdown-menu achter de campagne waarvan je de status wilt wijzigen. Een pop-up venster wordt getoond, waarin je de status aanpast door op Actief en Ok te klikken.

Statuswijzigen_Winback.png