Audiences synchroniseren

Deze feature is beschikbaar voor de producten Automation en eCommerce

In een extern systeem, zoals een DMP, CDP of CRM, beschik je meestal over veel meer data dan in je Spotler-account. Dat komt enerzijds omdat deze systemen op zichzelf al veel data bevatten, maar anderzijds omdat ze vaak ook het centrale systeem zijn dat nog meer data uit andere gekoppelde systemen haalt.  Denk aan webwinkels, kassasystemen, ticketingsystemen, ERP, etc. Daarom kun je in je externe systeem over het algemeen uitgebreidere segmentaties maken. Dit noemen we audiences.

Het is niet nodig om al deze data naar Spotler te synchroniseren om als marketeer relevant te kunnen communiceren. Deze externe audiences zijn eenvoudig via de API te gebruiken in Spotler, zonder dat je daarvoor alle data op zichzelf hoeft te synchroniseren. Daarnaast is het een voordeel dat je als marketeer geen extra handelingen hoeft te verrichten om bestaande audiences te synchroniseren met Spotler. Denk bijvoorbeeld aan “je Top 100 klanten op basis van omzet in de afgelopen 6 maanden” of “alle personen die de afgelopen maand je website hebben bezocht”. Met de API heeft de marketeer voortaan alle relevante audiences beschikbaar in Spotler voor e-mail marketingdoeleinden.

Mogelijkheden via de API

Er zijn verschillende mogelijkheden via de API wat betreft audiences. Zo blijven je audiences altijd up-to-date in Spotler:

Voorwaarden

  • Een audience moet altijd een unieke naam hebben
  • Een audience moet altijd een uniek audience-id hebben

Bekijk de technische documentatie voor alle mogelijkheden en de methodes van de Spotler API. Elke methode is voorzien van een korte toelichting en een mogelijkheid om deze uit te proberen.

Synchroniseren van een audience

Het synchroniseren van een audience moet op basis van een unieke naam en een uniek audience-id. 

Technische documentatie
Synchroniseren audience

 

Wijzigen en verwijderen van een audience 

Met de API-koppeling is het mogelijk een audience te wijzigen, verwijderen of leeg te maken. Bekijk de technische documentatie hoe je dit toepast. 

Technische documentatie
Wijzigen audience
Verwijderen audience


Wat is er aan de hand als ik mijn audience niet kan verwijderen?
Wanneer je audience is gekoppeld aan een geplande mailing dan is het niet mogelijk om de audience te verwijderen. Verwijder dan eerst de geplande mailing in de module Mailings.

Dit is ook het geval als je in de module Mailings een automailer hebt ingesteld staan bij een mailing met deze audience als doelgroep. Bij een automailer wordt een mailing automatisch na een ingestelde periode alsnog verstuurd naar alle contacten die na het eerste verzendmoment van de mailing aan de audience zijn toegevoegd. Pas na het verzendmoment van de automailer, kun je de audience weer verwijderen.

Het kan ook zijn dat een audience staat ingesteld als filter op een trigger of stap in een campagne of automation. Verwijder dan eerste de filter in de module Campagnes of in de module Automations.

 

Contacten toevoegen en verwijderen

Toch nog een contact toevoegen aan je audience, omdat degene ook een mailing moet ontvangen? Of wil je juist een contact verwijderen die absoluut niet de mailing mag ontvangen? Met de API voeg je eenvoudig nieuwe contacten toe of verwijder je contacten uit je audience. Als je een audience in één keer wilt leegmaken, gebruik dan de contacten verwijderen methode zonder specifiek aan te geven welke contacten verwijderd moeten worden. 

Technische documentatie
Contacten toevoegen
Contacten verwijderen


Audiences in Spotler

Je ziet je audiences terug op drie plekken:

  1. In het overzicht van Dynamische lijsten.
  2. Bij Stap 2-Doelgroep van het stappenplan in de module Mailings. Het is op deze plek mogelijk om een audience te selecteren voor de verzending van je mailing. 
  3. In de editor van de module Berichten. Wanneer je een dynamisch contentblok gebruikt, dan is het mogelijk om een audience te selecteren.
  4. In de module Campagnes is het mogelijk om filtering op een trigger of stap toe te passen op basis van Audiences.

Overzicht van dynamische lijsten

In het overzicht van dynamische lijsten herken je een audience aan het database icoon achter de naam:

mceclip0.png

Via het dropdown-menu kun je een audience exporteren als .CSV bestand, bekijken welke contacten in de audience zitten en je kunt een audience verplaatsen naar een map.

mceclip1.png

Bekijken

Wanneer je dubbel klikt op de audience of in het dropdown-menu klikt op Bekijken, dan opent er een scherm met een overzicht van contacten die in de audience zitten. Links zie je in het scherm de eigenschappen van de audience. Zo zie je o.a. wanneer er een sync is geweest.

mceclip0.png

 

Stap 2 - Doelgroep selecteren mailing

Een mailing verzenden naar een audience werkt op dezelfde manier als een mailing verzenden naar ieder andere dynamische lijst. In stap 2 van het stappenplan om een mailing te verzenden kies je voor de optie dynamische lijst. Vervolgens selecteer je de gewenste audience.

Wanneer je met permissies werkt in Spotler, dan moet je een keuze maken met welke permissie je wilt mailen. De permissies in Spotler zijn in dit geval leidend, zodat het aan-en-afmeldproces naar behoren werkt.

Pemissies.png

Dynamisch contentblok

Het is ook mogelijk om een audience te selecteren bij een dynamisch contentblok. Dit werkt op dezelfde wijze als bij een dynamische lijst.

Dynamischblok_plek.png

Filter bij een campagne-trigger of -stap

Het is mogelijk om filtering op een trigger of stap toe te passen op basis van Audiences. Dit werkt op dezelfde manier als wanneer je een dynamische lijst uit Spotler als filtering gebruikt. De triggers of stappen zullen dan alleen worden uitgevoerd voor contacten die in de audience zitten.