Privacy-rechten

Elk persoon in je database heeft privacy-rechten. Deze zijn met de AVG uitgebreid. Jij -als verwerkingsverantwoordelijke- bent verplicht om deze rechten te waarborgen. Het gaat onder meer om het recht op informatie, vergetelheid, verzet en rectificatie. Als een persoon aanklopt bij jouw organisatie en gebruik wil maken van een van zijn rechten, dan moet je hier actie op ondernemen.

Hoe werkt het in Spotler?

Ga naar de tab Privacy onder Instellingen. Vervolgens klik je aan de linkerkant op Privacy-rechten.

Accountinstellingen_Privacy_rights.png

Hier zie je de 6 privacy-rechten waarmee je te maken kunt krijgen bij je e-mailmarketingactiviteiten:

  • Recht op vergetelheid
  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verzet
  • Recht op verzet van profilering

Op deze pagina vind je dus informatie over de verschillende rechten en welke acties je moet ondernemen. Er is één concrete actie die je kunt ondernemen binnen deze tab, deze heeft betrekking op Recht op vergetelheid.

Recht op vergetelheid

Wanneer een contact wil dat hij/zij uit het bestand wordt gehaald met alle bijhorende persoonsgegevens, dan ben je verplicht hier gehoor aan te geven. Dit doe je door het betreffende e-mailadres in te voeren en te drukken op de button Verwijder alle persoonsgegevens. Je krijgt eerst nog een bevestiging te zien voordat deze actie wordt uitgevoerd.

Accountinstellingen_Privacy_rights_verwijderen.png

Als je bevestigt dan wordt de contactpersoon verwijderd/geanonimiseerd. Dit laatste wordt gedaan, zodat de mailingrapportage resultaten behouden blijven. Je ziet dus nog wel dat er is geopend en geklikt, maar niet door wie.