Persoonsgegevens

De AVG stelt verplicht om te documenteren welke persoonsgegevens worden verwerkt voor je e-mail marketingactiviteiten en met welk doel je dit doet. Daarnaast ben je verplicht om te voldoen aan dataminimalisatie. Je mag niet allerlei persoonsgegevens in Spotler opslaan zonder deze gegevens in te zetten voor je e-mail marketingactiviteiten. Segmentatie en profielverrijking van persoonsgegevens is nog steeds mogelijk! Je moet alleen weten welke persoonsgegevens je opslaat en waarvoor je deze gegevens gebruikt. Daarom zie je in Spotler bij de pagina Persoonsgegevens (onder de Privacy tab) welke persoonsgegevens je verwerkt in Spotler. Verwijder de data die je niet gebruikt voor e-mail marketingactiviteiten.

Hoe werkt het in Spotler?

Ga naar de tab Privacy onder Instellingen. Vervolgens klik je aan de linkerkant op Persoonsgegevens.

Accountinstellingen_Privacy_persoonsgegevens.png

Hier zie je alle actieve databasevelden in Spotler die je hebt aangemaakt of hebt laten aanmaken voor je e-mailmarketingdoeleinden. Voor eCom zijn dat ook de orders die vanuit de webwinkel worden gesynchroniseerd.

Marlies_bordomhoog_lightbulb.png Hoe zit het met profielverrijking en de AVG?
Profielen verrijken is toegestaan voor e-mailmarketing doeleinden. Je moet wel bewust zijn van het doel van de gegevens en het mag geen nadelige gevolgen hebben voor de betrokkenen. Dataminimalisatie is verplicht. Dit betekent dat alle overbodige data die je niet gebruikt voor e-mailmarketing moet verwijderen.