Rapportage ophalen

Als marketeer wil je graag inzicht in je resultaten en aanknopingspunten voor verbetering in de toekomst. Spotler biedt daarom verschillende rapportages die ook via de API op te vragen zijn. Zo kun je de volgende gegevens ophalen:

Met bovenstaande gegevens in een extern systeem kun je gerichte follow-up acties organiseren en krijg je een totaal beeld van je contacten.

schema-rapportage_Spotler.gif

Mailingrapportage ophalen

De rapportages van mailings uit Spotler zijn op verschillende manieren op te halen. Welke manier het beste past hangt af van hoeveel je van de mailingrapportage wilt tonen in het gekoppelde systeem.

Verzonden mailings periodiek ophalen

Als je als doel hebt om de rapportages van Spotler-mailings te tonen in het gekoppelde systeem, dan moet je periodiek alle mailings ophalen die sinds de vorige synchronisatie zijn verzonden. De meest basale mailinggegevens komen dan direct terug in de respons, zoals een unieke referentie van de mailing (om meer informatie op te halen), de naam van de mailing, een link naar de online versie, de verzenddatum en naar hoeveel contacten de mailing is verzonden. Dit is bedoeld om een lijst van verzonden mailings te tonen in het gekoppelde systeem.

Technische documentatie
Ophalen van verzonden mailings

Mailinginformatie ophalen

Op basis van de opgehaalde unieke referentie van een mailing kun je met een specifieke API methode meer informatie ophalen. Zoals de naam van de marketeer die de mailing heeft verzonden, de naam van de doelgroep, en de gegevens van het bericht zelf, waaronder de onderwerpregel en welke trackable links erin voorkwamen. In feite allemaal statische gegevens van de mailing.

Technische documentatie
Informatie ophalen van een specifieke mailing

Statistieken van een mailing ophalen

Voor het tonen van de statistieken van een specifieke mailing is een aparte API-methode te gebruiken. Als een mailing is verzonden, duurt het dagen, soms weken voordat de respons op de mailing is uitgewerkt. Je kunt ervoor kiezen om van een mailing een paar keer na de verzenddatum de statistieken op te halen en deze op te slaan in het gekoppelde systeem. Of je kunt ervoor kiezen om de meest recente statistieken van een mailing op te halen, op het moment dat de gebruiker van het gekoppelde systeem daarom vraagt. De volgende statistieken kunnen van een mailing worden opgehaald:

 • Aantal verzonden
 • Aantal unieke contacten waarvan de e-mail is geaccepteerd
 • Aantal unieke contacten die de e-mail hebben geopend
 • Aantal unieke contacten die afbeeldingen hebben uit de e-mail gedownload
 • Aantal unieke contacten die hebben doorgeklikt in de e-mail
 • Aantal unieke contacten waarvan het e-mailadres een hardbounce heeft veroorzaakt
 • Aantal unieke contacten waarvan het e-mailadres een softbounce heeft veroorzaakt
 • Aantal unieke contacten die niet zijn behouden als gevolg van een hardbounce of een 4e achtereenvolgende softbounce
 • Aantal unieke contacten die op een conversielink hebben geklikt
 • Aantal unieke contacten die zich hebben afgemeld (door middel van een afmeldformulier, list-unsubscribe header of een spam-melding)
 • Aantal unieke contacten die op een link naar de webwinkel hebben geklikt (Spotler eCommerce)
 • Aantal unieke contacten die een winkelwagen hebben aangemaakt na een klik vanuit de e-mail (Spotler eCommerce)
 • Aantal unieke contacten die een winkelwagen hebben afgerekend na een klik vanuit de e-mail (Spotler eCommerce)
 • Totale omzet die de mailing heeft opgeleverd in de webwinkel (Spotler eCommerce)

Technische documentatie
Statistieken ophalen van een specifieke mailing

Specifieke rapportages van een mailing ophalen

Naast de hierboven genoemde globale statistieken van een mailing, kun je met afzonderlijke API-methodes nog specifiekere rapportages ophalen van de mailing. Denk daarbij aan de volgende zaken:

 • Naar welke contacten is de mailing verzonden?
 • Welke contacten hebben op welk moment de mailing geopend? Dit is ook op te vragen voor één specifiek contact. Deze open-interacties kunnen ook worden gebruikt voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.
 • Welke contacten hebben op welk moment doorgeklikt op één of meerdere trackable links? En wat is de unieke referentie van die links? Dit is ook op te vragen voor één specifiek contact. Bij het ophalen van de statische informatie van een mailing, dat hierboven is beschreven, is meer informatie over deze links te vinden, zoals de naam, de URL en het type. Deze klik-interacties kunnen ook worden gebruikt voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.
 • Welke contacten zijn op welk moment gebounced? En ging het daarbij om een hardbounce of een softbounce? Deze bounce-interacties kunnen ook gebruikt worden voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.

Technische documentatie
Ophalen van alle contacten waar de mailing naartoe is verzonden
Ophalen van alle opens van een mailing
Ophalen van alle opens van een mailing voor een specifiek contact
Ophalen van alle kliks op een mailing
Ophalen van alle kliks op een mailing voor een specifiek contact
Ophalen van alle bounces op een mailing

Mailinghistorie van een contact ophalen

Het is mogelijk om een lijst van alle mailings op te halen die naar een specifiek contact zijn verzonden. Het doel hiervan is om dit te tonen op de ‘klantkaart’ in het gekoppelde systeem. Zo heeft de gebruiker een compleet beeld van de relatie. De volgende gegevens worden daarbij van iedere mailing opgehaald:

 • Globale gegevens van de mailing, zoals de verzenddatum en de URL van de online versie, om te kunnen tonen om welke e-mail het ging. Meer informatie van de mailing is eventueel op te halen op basis van de unieke referentie van de mailing.
 • Heeft het contact de e-mail geopend? (True/False)
 • Heeft het contact doorgeklikt in de e-mail? (True/False)
 • Is het e-mailadres naar aanleiding van deze e-mail gebounced? Als dat zo is, dan wordt aangegeven of het ging om een ‘hardbounce’ of ‘softbounce’.
 • Een unieke referentie van elke opgehaalde mailing.

API-Rapportage_ophalen-contactkaart_Spotler.gif

Technische documentatie
Ophalen welke mailings een specifiek contact heeft ontvangen

Formulierhistorie van een contact ophalen

Naast het tonen van welke mailings een contact heeft ontvangen, kunt u op de klantkaart ook tonen welke Spotler-formulieren en/of -surveys het contact heeft ingevuld. De volgende gegevens kunnen daarbij worden opgehaald:

 • De gegevens van het formulier, zoals een unieke referentie, de naam en het type.
 • De datum waarop het formulier is ingevuld door het contact. Dit kunnen meerdere momenten zijn, elk met een afzonderlijke unieke referentie (‘formResultId’).
 • En of het formulier volledig is ingevuld in het geval dat een formulier uit meerdere pagina’s bestaat. (True/False)

Op basis van de unieke referentie van het formulier kun je meer gegevens ophalen van het formulier zelf, zoals welke vragen er werden gesteld in het formulier. Op basis van het ‘formResultId’ kunt u eventueel de respons van het contact ophalen (de gegevens die hij/zij in het formulier heeft ingevuld). Dat is niet alleen interessante informatie om te tonen op de klantkaart. Het kan ook aantrekkelijk zijn om hier follow-up acties aan te verbinden, bijvoorbeeld een nabelactie als een klant een negatief oordeel in een enquête heeft ingevuld.

Technische documentatie
Ophalen welke formulieren een specifiek contact heeft ingevuld
Ophalen van de respons van een contact van een specifieke formulier-submit

Totale respons op een formulier ophalen

Bij een rapportage en/of follow-up acties kun je ook de totale respons van alle contacten op een formulier ophalen.

Technische documentatie
Ophalen van de totale respons op een formulier

Gegevens van een campagne ophalen

Bij het ophalen van alle campagnes uit Spotler, krijg je in de response een unieke referentie van elke campagne terug. Op basis van deze unieke referentie kun je met een aparte API-methode de campagnestappen van deze campagne ophalen waarin een e-mail of SMS wordt verstuurd. Vervolgens kun je per campagnestap de volgende gegevens ophalen:

 • De naam van de campagnestap
 • Het type bericht (e-mail of SMS)
 • Specifieke gegevens van het bericht zelf (zoals de onderwerpregel in het geval van een e-mail bericht)
 • De links die in het bericht voorkwamen (in het geval van een e-mail bericht)

Per campagnemailing zijn in afzonderlijke methodes de volgende gegevens op te halen:

 • Naar welke contacten en wanneer is het campagnebericht (e-mail of SMS) verzonden? En wat is de bijbehorende unieke referentie van de ‘campagne-inschrijving’? Een campagne kan immers meerdere malen voor hetzelfde contact getriggerd zijn. En daarmee kan hetzelfde campagnebericht meerdere malen naar het contact verzonden zijn.
 • Welke contacten hebben op welk moment het campagnebericht (e-mail) geopend? Dit is ook op te vragen voor één specifieke campagne-inschrijving. Deze open-interacties kunnen ook worden gebruikt voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.
 • Welke contacten hebben op welk moment op één of meerdere trackable links doorgeklikt? En wat is de unieke referentie van die links? Dit is ook op te vragen voor één specifieke campagne-inschrijving. Bij het ophalen van de statische informatie van een mailing, dat hierboven is beschreven, is meer informatie over deze links te vinden, zoals de naam, de URL en het type. Deze klik-interacties kunnen ook worden gebruikt voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.
 • Welke contacten zijn op welk moment gebounced? En ging het daarbij om een hardbounce of een softbounce? Deze bounce-interacties kunnen ook gebruikt worden voor follow-up acties in het gekoppelde systeem.

Technische documentatie
Ophalen van alle campagnes
Ophalen van alle campagnemailings binnen een campagne
Informatie ophalen van een specifieke campagnemailing
Ophalen van alle contacten waar de campagnemailing naartoe is verzonden
Ophalen van alle opens van een campagnemailing
Ophalen van alle opens van een campagnemailing per campagne-inschrijving van een contact
Ophalen van alle kliks van een campagnemailing
Ophalen van alle kliks van een campagnemailing per campagne-inschrijving van een contact
Ophalen van alle bounces op een campagnemailing

Campagnehistorie van een contact ophalen

Er is ook een mogelijkheid om een lijst van alle campagneberichten (e-mail of SMS) op te halen die naar een specifiek contact zijn verzonden. Het doel hiervan is om dit te tonen op de ‘klantkaart’ in het gekoppelde systeem. De volgende gegevens worden daarbij van ieder campagnebericht opgehaald:

 • Globale gegevens van het campagnebericht, zoals de verzenddatum. Meer informatie van het campagnebericht is eventueel op te halen op basis van de unieke referentie.
 • Heeft het contact het campagnebericht (e-mail) geopend? (True/False)
 • Heeft het contact doorgeklikt in het campagnebericht (e-mail)? (True/False)
 • Is het e-mailadres naar aanleiding van dit campagnebericht gebounced? Als dat zo is, dan wordt aangegeven of het ging om een ‘hardbounce’ of ‘softbounce’.
 • De unieke referentie van het campagnebericht.

Technische documentatie
Ophalen welke campagnemailings een specifiek contact heeft ontvangen