Formulieren integreren

Formulieren zijn dé manier om via het web met een bedrijf in contact te komen. En daar bedoelen we niet alleen het contactformulier mee. Formulieren worden ingezet voor bestellingen, het aanvragen van brochures of whitepapers, eventregistraties, inschrijvingen voor nieuwsbrieven, prijsvragen, enquêtes, etc.

Spotler biedt de marketeer een gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor waarmee je in een handomdraai slimme formulieren en surveys maakt. Zonder technische kennis kun je gebruikmaken van functies als het prefillen van profielgegevens, personaliseren, conditionele vragen (branching), multipaging, een bedanktekst, een formulierafschrift, de Event Planner, autoresponsmails, losse webpagina’s en nog veel meer.

Integratiemogelijkheden formulieren

Er zijn verschillende integratiemogelijkheden van Spotler-formulieren en -surveys. Maak je geen gebruik van de Rest-API voor het integreren van formulieren. Lees dan het artikel: Formulieren exporteren en integreren.

De mooiste mogelijkheid om een formulier te integreren, is door gebruik te maken van de API. Je CMS-systeem kan via de API formulieren uit Spotler ophalen en tonen op het moment dat de bezoeker op de pagina terechtkomt. Dit heeft een aantal voordelen t.o.v. de andere integratiemogelijkheden (exporteren van code en plaatsen op je website of op een Spotler webpagina). Je kunt de functionaliteiten van de Spotler formulieren ten volle benutten, zoals server-side validatie, conditionele vragen (branching) en multi-page formulieren. Daarnaast hoef je, in tegenstelling tot de twee andere integratiemogelijkheden, niet meer handmatig HTML of Javascript op te halen uit Spotler.

schema-formulieren_Spolter.gif

Op deze pagina lees je alle informatie over formulieren in combinatie met de REST-API:

Beschikbare formulieren ophalen

Wanneer je Spotler-formulieren integreert via de API is het handig om een lijst van de beschikbare formulieren in het CMS te tonen. Zo kan de websitebeheerder eenvoudig een formulier op een pagina plaatsen. De opgehaalde formulieren kunnen bijvoorbeeld aan de beheerder worden gepresenteerd in een uitklapmenu in de backend van het CMS.

Technische documentatie:
Ophalen van alle formulieren

Formulier ophalen

Het CMS kan met een methode (de HTML en scripts van) een Spotler-formulier ophalen op het moment dat een websitebezoeker de pagina opvraagt.

Bij het ophalen van een formulier moet worden meegegeven waar het formulier naartoe ge-POST wordt (het “ACTION”-attribuut van de <FORM>-tag). Het CMS moet namelijk zelf de formulier-submit op vangen. Daarnaast kun je eventueel aangeven in welke vorm je het formulier wilt ophalen (HTML of XHTML, en tables of divs). De API geeft in de response de HTML en de scripts van het formulier terug.

Technische documentatie:
Ophalen van alle formulieren

Geprefilled formulier ophalen

Als de gegevens van een bezoeker bekend zijn in het CMS, is het mogelijk om het formulier geprefilled te tonen aan de bezoeker. Het CMS kan met een methode (de html en scripts van) een geprefilled Spotler-formulier ophalen op het moment dat de bezoeker op de pagina belandt. Bij de aanroep moet het CMS de te prefillen waardes mee te sturen.

Ook bij het ophalen van een geprefilled formulier moet worden meegegeven waar het formulier naartoe ge-POST moet worden (het “ACTION”-attribuut van de <FORM>-tag). Daarnaast kun jeeventueel aangeven in welke vorm je het formulier wilt ophalen (HTML of XHTML, en tables of divs). De API geeft in de response de HTML en de scripts van het formulier terug.

Technische documentatie
Ophalen van een geprefilled formulier

Formulier opslaan

Als een respondent een formulier heeft ingevuld, geeft het CMS de ingevulde waardes door aan Spotler. Zo kunnen deze waardes bij het formulier opgeslagen worden in Spotler. Het doorsturen van de ingevulde waardes naar Spotler gebeurt pas nadat het CMS ze eerst zelf heeft opgevangen.

Een Spotler-formulier kan ook uit meerdere pagina’s bestaan. In dat geval moet het CMS de ingevulde waardes doorgeven als de bezoeker naar de volgende (of vorige) pagina springt.

Als response geeft de API de HTML van de volgende (of de vorige) pagina, of de bedankpagina of huidige pagina (als er een fout is). In de response is te zien of het formulier is afgerond, zodat het CMS zelf kan bepalen wat ermee gedaan moet worden. Wordt een externe bedankpagina in plaats van een bedankpagina in Spotler getoond, dan geeft de API géén HTML van de volgende, de vorige of de bedankpagina.

Technische documentatie
Opslaan van een formulier (-pagina

Formulierrespons ophalen

Het is ook mogelijk om alle respons op een formulier op te halen voor rapportage of follow-up acties. Dit wordt beschreven bij het onderdeel Rapportage ophalen.

Standaard plugin voor WordPress

Gebruik je WordPress als CMS?Dan hoef je niet zelf een plugin te ontwikkelen om Spotler-formulieren en -surveys te integreren. Die heeft Spotler al voor je ontwikkeld. Met de plugin kun je formulieren zowel op pagina’s als op posts in WordPress plaatsen. Ook als je een ander CMS gebruikt, kan de WordPress-plugin nuttig voor voor je zijn, omdat de PHP-code voor jou als voorbeeldcode kan dienen. Deze gratis plugin is te downloaden via WordPress.org.