Automations triggeren

Met de Spotler-producten Spotler Automation en Spotler eCommerce kun je zonder technische kennis automations inzetten. Deze automations worden ook wel ‘event-driven’, ‘event-based’ of ‘trigger-based’ campagnes genoemd. Dit betekent dat er naar aanleiding van een gebeurtenis, automatisch een automation wordt gestart voor een bepaald contact. Binnen zo’n automation kunnen er diverse stappen worden ingesteld, zoals het versturen van een e-mail, het toewijzen van een tag of scoring, databasewijziging of het versturen van een SMS. Deze krachtige functie in Spotler is aan te sturen vanuit een gekoppeld systeem.

Op deze pagina lees je alle informatie over de REST API in combinatie met automations:

Automations ophalen

Om de Spotler-automations extern aan te sturen, moeten deze automations eerst ingesteld worden in het gekoppelde systeem. Hiervoor is het mogelijk om de lijst van automations uit Spotler op te halen, zodat de automations gekoppeld kunnen worden aan gebeurtenissen of acties in het gekoppelde systeem.


Technische documentatie
Ophalen van alle automations

Automations triggeren

Met de Spotler API kun je vanuit het gekoppelde systeem automations triggeren in Spotler. Bijvoorbeeld een automatische welkomstcampagne, een uitnodiging voor een enquête of een afhandeling van een brochureaanvraag. De reden van triggeren is dan een gebeurtenis in het externe systeem. Dit kan een automatisch proces op de achtergrond zijn of een handmatige handeling van de gebruiker.

Om een automations te triggeren vanuit het externe systeem heb je minimaal twee dingen nodig:

  1. Het externalContactId van het contact waarvoor je de automation wilt triggeren. Zie Contacten synchroniseren.
  2. De triggercode van de automation.

Deze triggercode is een unieke referentie naar de ingestelde trigger van de automation in Spotler. De triggercode wordt automatisch aangemaakt, zodra je een 'externe trigger' toevoegt aan een automation in Spotler. Deze kun je handmatig kopiëren uit Spotler of automatisch ophalen via de API. Bekijk Introductie Automations om te weten hoe je een automation met een externe trigger aanmaakt.

mceclip0.png

Technische documentatie
Triggeren van een automation voor een bepaald contact

Automations stoppen

Voor sommige automations is het noodzakelijk om ook het stoppen ervan te laten aansturen door het gekoppelde systeem. Een voorbeeld: er wordt een life-cycle-automation voor een contact getriggerd op het moment dat de status van prospect naar klant wordt omgezet. Wordt deze klant misschien een ex-klant? Dan moet de life-cycle-automation gestopt worden voor het contact. De stappen binnen de automation die voor dit contact nog moesten plaatsvinden, worden dan niet meer uitgevoerd.

Het stoppen van een automation kan via de Spotler API op twee manieren:

  1. Het stoppen van alle automation-deelnames van een bepaald contact in één keer. Je hebt dan alleen het externalContactId en de triggercode van de automation nodig. Als een contact meerdere keren getriggerd is in dezelfde automation, dan kun je alle deelnames in één keer stoppen. Dit is makkelijk te implementeren en in de meeste situaties voldoende.
  2. Het stoppen van een specifieke automation-deelname van een bepaald contact. Je hebt dan het automationContactId nodig die je in de publishedAutomationResults hebt teruggekregen bij het triggeren van de automation. Dit is wat moeilijker om te implementeren, want je zult deze waarde ergens moeten vastleggen. Alleen bij automations met een repeterend karakter is dat eventueel nodig.


Technische documentatie
Stoppen van alle automation-deelnames van een bepaald contact

Stoppen van een specifieke automation-deelname van een bepaald contact

Personalisatie in je automationbericht

Het is mogelijk om in een automation-bericht gepersonaliseerde content uit het externe systeem te tonen. We noemen dit automationfields. Een voordeel van het gebruik van automationfields is dat deze data niet opgeslagen hoeft te worden in de Spotler database. Op het moment van triggeren worden de gegevens meteen meegestuurd via de Spotler API. Zo heb je altijd de meest up-to-date gegevens voor handen.

<id="automationfields">Hoe werken automationfields?

In je bericht of template zet je placeholders neer. Dit houdt in dat je aangeeft waar en welke informatie uit het externe systeem getoond moet worden.

Bijvoorbeeld:

Factuurgegevens:

Bedrijfsnaam klant: [automationfield:customerCompany]
E-mailadres voor factuur: [automationfield:invoiceEmail]
BTW-nummer: [automationfield:invoiceVatNumber]
PO nummer: [automationfield:invoiceCharacteristic]

De volgende parameters kunnen gebruikt worden:

  • Name: de naam van de placeholder. Bijvoorbeeld: customerCompany
  • Type: het type waarde; dit kan zijn: STRING, PRODUCTLIST of URL. Wanneer je geen type meegeeft, dan is het standaard “STRING”.
  • Values: de waarde die je meegeeft. Bijvoorbeeld: Spotler. Maar het kan ook een rij van productid's zijn wanneer het type een PRODUCTLIST is.

Let op:

  1. De name van een automationfield moet uniek zijn.
  2. De name van een automationfield mag geen spaties bevatten.
  3. De name van een automationfield is hoofdlettergevoelig.

Voorbeelden van automations

Inschrijfbevestiging na een nieuwsbriefaanmelding

Direct na een nieuwsbriefinschrijving in een extern systeem moet niet alleen het contact met de juiste permissie worden toegevoegd aan Spotler, maar kan ook gelijk de automation met de inschrijfbevestiging worden getriggerd voor het contact. Hiermee ontvangt de respondent een bevestiging van zijn inschrijving per mail. Als er vanuit het externe systeem ook een aanmeldbevestiging wordt verstuurd, dan moet deze natuurlijk worden uitgeschakeld.

Verlaten winkelwagencampagne

Veel webwinkels beschikken over een mechanisme dat verlaten winkelwagens bewaard. Hier kun je mooi gebruik van maken voor de aansturing van de verlaten winkelwagencampagne in Spotler.

Bij het triggeren van deze automation kunnen door de webwinkel gegevens van de winkelwagen worden meegestuurd naar Spotler. Gegevens als producten, links, afbeeldingen en vouchers vormen de inhoud van het e-mailbericht dat naar de webwinkelbezoeker wordt verzonden. Zie Personalisatie in je automationbericht.

Productgegevens tonen in een bericht
Om de producten van de verlaten winkelwagen in het bericht te tonen is het alleen noodzakelijk om de unieke productid’s door te geven. Spotler plaatst op basis van deze id’s de juiste producten in het bericht, want alle benodigde gegevens zijn al voorhanden door de productsynchronisatie. Als een productlist-blok wordt toegevoegd aan een e-mailbericht, dan is de naam van de placeholder standaard “productlist” en het type uiteraard “PRODUCTLIST” (in hoofdletters).

Link naar de winkelwagen tonen in bericht
Ook de link naar de verlaten winkelwagen kan automatisch geplaatst worden in het bericht. De placeholder is dan bijvoorbeeld “[automationfield:linktocart]”.

Product review campagne

Een automatische Product Review-campagne van Spotler maakt het verzamelen van waardevolle reviews heel eenvoudig. Zodra er in de webwinkel een aankoop is gedaan en deze order op de status Completed is gezet, wordt de automation in Spotler gestart. In de automation kun je dan instellen dat het bericht 14 dagen na de trigger moet worden verstuurd. In het bericht kunnen de aangeschafte producten worden getoond. Als een productlist-blok wordt toegevoegd aan een e-mailbericht, dan is de naam van de placeholder standaard “productlist” en het type uiteraard “PRODUCTLIST” (in hoofdletters). Per product wordt de klant gevraagd een review te schrijven. Door de afzonderlijke productsynchronisatie weet Spotler al wat de link is naar de reviewpagina van elk product.