Producten synchroniseren

Heb je een webwinkel die je wilt koppelen met Spotler? Dan is het synchroniseren van producten een erg interessante toepassing. Door producten realtime te synchroniseren kun je als marketeer met een paar klikken een productnieuwsbrief opstellen in Spotler. Wanneer je ook de contactsynchronisatie in gebruik hebt, is je nieuwsbrief binnen een enkele minuten verzonden.

 

schema-producten_Spotler.gif

 

Spotler eCommerce

Speciaal voor deze toepassing heeft Spotler het product ‘Spotler eCommerce’ ontwikkeld. Hierin worden de gesynchroniseerde producten uit je webwinkel in een productcatalogus gepresenteerd. Tijdens het toevoegen van een product aan de nieuwsbrief wordt automatisch een productlink, – afbeelding, -tekst en -prijs meegenomen en het geheel in de juiste opmaak getoond.

Segmentatie en automatische campagnes

Het synchroniseren van producten uit de webwinkel is ook belangrijk voor segmentatiedoeleinden en automatische campagnes in Spotler. Het is mogelijk om in de module Lijsten van Spotler een doelgroep aan te maken van alle klanten die een specifiek product in het verleden hebben aangeschaft. Daarnaast kunnen er producten worden opgenomen in het e-mail bericht van diverse automatische campagnes, zoals de Verlaten Winkelwagencampagne en de Product Review-campagne.

Producten toevoegen, wijzigen en verwijderen

Wanneer er een product wordt toegevoegd of gewijzigd in de webwinkel, dan moet dit direct worden doorgevoerd in Spotler. Een review van een product in de webwinkel is ook een wijziging, namelijk een wijziging van de gemiddelde productwaardering. Wordt een product verwijderd in de webwinkel? Dan moet deze direct ook uit Spotler  worden verwijderd. Producten krijgen dan in Spotler de status verwijderd. Producten worden nooit hard verwijderd, zo wordt de orderhistorie behouden.

Technische documentatie
Inschieten van een product (met eventueel update=true)
Wijzigen van een product
Verwijderen van een product
Ophalen van een product

 

Eigenschappen van een product

In de technische documentatie kun je precies zien welke eigenschappen van een product kunnen worden gesynchroniseerd.

 

API-Producten_synchroniseren-producteigenschappen.gif

Sommige producteigenschappen hebben iets meer toelichting nodig:

 

 

Productprijzen

Zoals aangegeven worden producten inclusief de productprijs gesynchroniseerd. Er kunnen twee soorten productprijzen worden gesynchroniseerd. De price (de prijs met een eventuele korting) en de oldPrice (de prijs zonder de korting). De oldPrice moet alleen mee gesynchroniseerd worden wanneer er ook echt sprake is van een aanbieding. Beide prijzen kunnen namelijk getoond worden bij het product in de nieuwsbrief. Synchroniseer beide prijzen inclusief BTW.

Daarnaast moeten prijzen in "hele" centen gesynchroniseerd worden. Stel iets kost €17,95, dan moet de prijs als 1795 gesynchroniseerd worden. Spotler zorgt er voor dat de prijs op de juiste manier, dus in dit geval €17,95 getoond wordt. 

Afbeeldingen

Bij de producten moet ook een URL naar de productafbeelding te worden meegesynschroniseerd in twee verschillende formaten. We raden aan om de volgende afmetingen mee te geven aan de twee verschillende formaten: imageUrl 145 x 145 pixels, en imageLargeUrl 185 x 185 pixels. Deze formaten zijn afgestemd op de gangbare nieuwsbrieftemplates. Omdat er altijd Spotler eCommerce-klanten zullen zijn met afwijkende formaten is het handig als deze formaten instelbaar zijn binnen de connector zonder dat daar een developer voor nodig is.

Merknaam

Wanneer bij elk product de merknaam wordt gesynchroniseerd, dan kan de  marketeer een product beter vinden om te plaatsen in de nieuwsbrief. Daarnaast kan de marketeer segmenteren op merknaam. Bijvoorbeeld om een selectie te maken van alle contacten die in het verleden een product hebben besteld van een specifiek merk.

Taal

Als een webwinkel meertalig is en productenbenamingen en -beschrijvingen aanbiedt in verschillende talen, dan moet per taal een apart product worden ingeschoten worden in Spotler. Een marketeer wil immers de producten in de juiste taal naar de juiste doelgroep kunnen versturen. Wordt de structuur van een webwinkel bepaald door de meertaligheid, dan raden we aan om de structuur in zijn geheel in het taalveld op te slaan, met bijvoorbeeld “SPATIE-SPATIE” tussen de niveaus. Deze waarde in Spotler is voor de marketeer puur ter herkenning bedoeld en niet om getoond te worden in de nieuwsbrief.

Link naar de Product Review-pagina

In Spotler eCommerce beschikt de marketeer over de Product Review-campagne. Met deze campagne wordt na verloop van tijd automatisch een e-mail verzonden naar de klant waarin wordt gevraagd een mening te geven over het gekochte product(en). Om dit proces goed te laten verlopen, moet de URL van de review-pagina van een product in Spotler beschikbaar te zijn. Dit levert nieuwe traffic op naar de webwinkel. Bovendien is aangetoond dat webwinkels meer omzet genereren als de producten zijn beoordeeld door klanten.

Gemiddeld cijfer productwaardering

Is het mogelijk om in de webwinkel een waardering achter te laten bij een product? Dit cijfer is ook in Spotler te gebruiken. Iedere keer dat een product is beoordeeld (én wanneer nodig is geaccepteerd door de beheerder van de webwinkel), moet het cijfer van de nieuwe gemiddelde waardering gesynchroniseerd worden naar het bestaande product in Spotler. De productwaardering heeft een schaal van 0 tot 5. Spotler zet dit cijfer automatisch om naar een afbeelding die getoond kan worden bij een product in de nieuwsbrief.

API-Producten_synchroniseren-producteigenschappen-rating.gif

Wil je gebruikmaken van een afwijkende styling? Synchroniseer dan een eigen afbeelding van de productwaardering  met de ratingImageUrl. Deze afbeelding kan dan bij een product getoond worden in de nieuwsbrief.

Voorraad 

Voor de marketeer is het nuttig om te weten of de voorraad van een product op orde is bij het kiezen van producten in de nieuwsbrief. Hij of zij zal een product waarvan de voorraad (nagenoeg) op is, mogelijk buiten de nieuwsbrief willen laten. De exacte voorraad is daarbij niet interessant. Daarom moet er bij de synchronisatie van producten alleen worden gesynchroniseerd of de voorraad (stock) GOOD of LIMITED is. Op deze manier wordt het aantal transacties in de koppeling beperkt. Alleen wanneer de voorraad onder een bepaald minimaal niveau komt, moet de status LIMITED gesynchroniseerd te worden. Default is de waarde in Spotler UNKNOWN.

Zichtbaarheid van een product in Spotler

Alle producten moeten vanwege de orderhistorie gesynchroniseerd worden naar Spotler. Per product kan worden aangegeven of het wel of niet zichtbaar moet zijn in Spotler. Als een product onzichtbaar wordt gemaakt (visible=false), dan is het product niet beschikbaar voor de marketeer om te plaatsen in de nieuwsbrief. Bij producten die bestaan uit een moederproduct en onderliggende productvarianten, moeten de onderliggende productvarianten wel gesynchroniseerd te worden, maar standaard met de onzichtbare status. Voorbeelden zijn producten die in verschillende kleuren of maten besteld kunnen worden.

Productspecificaties

Wil je bij een product naast de algemene producteigenschappen, zoals de naam, prijs en afbeelding, meer vermelden? Dan is het mogelijk om een lijst van productspecificaties te synchroniseren. Dit is een lijst van één of meerdere producteigenschappen waarvan de samenstelling per product kan verschillen. Hieronder in het rode kader een voorbeeld van productspecificaties.

 

API-Producten_synchroniseren-producteigenschappen-specificaties.png

 

De productspecificaties kunnen als opsomming in je template geladen worden, maar ook zoals bovenstaande afbeelding opgemaakt in een tabel.

Omar_bord_serieus.png Elke productspecificatie heeft dezelfde opmaak
Elke productspecificatie in de lijst heeft een zelfde opmaak. Het is niet mogelijk dat de eerste productspecificatie een icoon bevat en de volgende productspecificatie een ander icoon of geen icoon. De regels van de productspecificaties hebben een repeterende opmaak.

 

Het is mogelijk om ranking mee te geven aan de productspecificaties. Op deze manier bepaal je welke productspecificatie als eerste in je productblok getoond wordt. Wanneer je geen ranking aangeeft, dan wordt dit automatisch bepaald.

Het kan voorkomen dat je per productcategorie andere productspecificaties wilt tonen. Een minimale temperatuur en maximale temperatuur is interessant voor een koelkast, maar niet voor een stofzuiger. Afhankelijk van je koppeling is het mogelijk om dit op te lossen met verschillende productblokken per categorie. Een Magento-koppeling ondersteunt dit standaard. Voor overige koppelingen kan het zijn dat er maatwerk wordt toegepast.

Productcategorie

Bij een product kan ook een categorie worden meegesynchroniseerd. Doel hiervan is dat een marketeer eenvoudig een product kan opzoeken bij het vullen van de nieuwsbrief. Is een product gelinkt aan een categorie waar een hele structuur achter zit? Dan is het advies om de structuur in zijn geheel in het categorieveld op te slaan, met bijvoorbeeld “SPATIE-SPATIE” tussen de categorieniveaus. Zo voorkom je dat producten in Spotler onterecht tot dezelfde categorie behoren.

Link plaats direct in winkelwagen

Het is in sommige webwinkels mogelijk om na een klik in de nieuwsbrief een product direct in een winkelwagen te plaatsen. Synchroniseer daarvoor de URL van de link addToCartLink.

GTIN en SKU

GTIN staat voor Global Trade Item Number (het kan ook een EAN-nummer zijn). SKU staat voor ‘Stock Keeping Unit’, een gangbare productreferentie in webwinkels die niet hoeft te voldoen aan een standaard. Beide producteigenschappen zijn niet verplicht om te synchroniseren, maar het kan de marketeer helpen om een product op te zoeken in Spotler. Ook kan het eventueel bij een product getoond worden in de nieuwsbrief.