Hoe geef ik persoonlijke waardes mee vanuit een extern systeem in mijn automation bericht?

Het is mogelijk om in je automation bericht personalisatievelden toe te voegen die gevuld worden vanuit een extern systeem, zoals een CRM of webshop, in plaats vanuit Spotler. We noemen dit automationfields.

Een voorbeeld waar je automationfields voor kunt gebruiken is factuurgegevens in een interne notificatie:

Factuurgegevens:

Bedrijfsnaam klant: [automationField:customercompany]
Adres: [automationField:customerAddress]
Postcode:[automationField:customerZipcode]
Plaats: [automationField:customerCity]

E-mailadres voor factuur:[automationField:invoiceEmail]
BTW-nummer:[automationField:invoiceVatNumber]

Een voordeel van het gebruik van automationfields is dat deze data niet opgeslagen wordt in de Spotler database. Op het moment van verzending worden de velden met de API gevuld vanuit je CRM. Zo heb je altijd de meest up-to-date gegevens voor handen.

Hoe werken automationfields?

In je bericht of template zet je placeholders neer. Dit houdt in dat je aangeeft waar en welke informatie getoond moet worden.

Bijvoorbeeld:

Factuurgegevens

Bedrijfsnaam klant:[automationField:customerCompany]
PO nummer:[automationField:invoiceCharacteristic]

De volgende parameters kunnen gebruikt worden:

  • Name: de naam van de placeholder. Bijvoorbeeld: customerCompany
  • Type: het type waarde; dit kan zijn: string, productlist of url. Wanneer je geen type meegeeft, dan is het standaard “string”
  • Value: de waarde die je meegeeft. Bijvoorbeeld: Spotler.

Values: dit wordt gebruikt wanneer het type een productlist is. Dit veldtype is een array (rij), wat inhoudt dat er meerdere producten ingezet kunnen worden.

De trigger ziet er dan als volgt uit:

MicrosoftTeams-image__14_.png


De placeholder namen worden door middel van [automationField:name] in een bericht geplaatst.

Let op: In een bericht kun je meerdere automationfields toevoegen. Er zijn drie aandachtspunten:

  • Het automationfield name moet uniek zijn
  • De name van het automationfield mag geen spaties bevatten
  • De name van het automationfield is hoofdlettergevoelig