Rapportage feedback

Er zijn twee plekken waar je de resultaten van de feedback vindt:

  • Mailingrapportage
  • Formulierrapportage

Mailingrapportage

De kliks op de feedback symbolen wordt geregistreerd in de rapportage van de nieuwsbrief. Je ziet hoeveel contacten feedback hebben gegeven en wie dit zijn.

Mailingrapportage.png

Formulierrapportage

De ingevulde reacties of opmerkingen vind je terug in de rapportage van de feedback formulieren. 

Rapportage_formulier.png

Maak een export van de formulier rapportage door te klikken op het export-icoon in de header. Er wordt een csv. bestand geëxploreerd.

Exporteren.png