RSS

Heb je een RSS-feed en wil je dat de content van je RSS-feed in je nieuwsbrief geladen wordt? Dan zijn er twee mogelijkheden binnen Spotler:

Handmatig RSS toevoegen 

Handmatig toevoegen van een RSS-feed kan in de editor van de module Berichten en de module Webpagina's. Je vindt deze optie aan de linkerkant onder Editor-opties.

Editor-opties.png

Sleep de RSS-feed optie op het canvas.

RSS_canvas.png

Dubbelklik op het RSS-feed blok. Er verschijnt een pop-up. Hier voer je de url van je RSS-feed in. Klik daarna op Ok

RSS_feed_invoegen.png

Je ziet dat de RSS wordt ingeladen in je template.

RSS_feed_ingel.png

Elk artikel wordt opgedeeld als los contentblok die je kunt verwijderen of verplaatsen.

RSS_verwijderen.png

Automatisch RSS inladen

Het is ook mogelijk om automatisch RSS in te laden. Bij het aanmaken van een bericht wordt direct de RSS automatisch ingeladen.

Bij het inladen van een RSS-feed kijkt Spotler standaard naar de volgende RSS-elementen van elk item (artikel) in de RSS-feed:

Bijzonderheden

 • pubDate wordt in Spotler altijd op de volgende manier uitgeschreven: maandag 2 december 2019
  Dit kan niet in een andere taal weergeven worden of opgeknipt worden.
 • Items die in je template gezet zijn moeten ook als item beschikbaar zijn in je RRS-feed.
 • Bovenstaande lijst kan onbeperkt worden aangevuld met andere, zelf verzonnen elementen door middel van een Spotler-namespace. Lees hier meer over onder het kopje overige elementen

Overige elementen in RSS (namespace)

Er zijn een aantal elementen standaard in de RSS, zoals o.a. een title, link en description. Maar je kunt de standaard uitbreiden. Laad je artikelen in van je website? Dan kun je bijvoorbeeld ook prijs, artikelnummer en afmeting meegeven. Deze elementen zijn dus niet de standaard, maar kun je alsnog mee laten komen door een Spotler-namespace toe te voegen.

Van elk element dat in de Spotler-namespace zit, wordt de waarde door Spotler gebruikt om alle 'placeholders' met de corresponderende naam in het template te vervangen met desbetreffende waarde op het moment dat de RSS-feed wordt ingeladen.

Een voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailplus="https://api.mailplus.nl/rss/mailplus/">
<channel>
<title>Spotler voorbeeld</title>
<link>https://test.spotler.nl/rss/rss20.rss</link>
<description>Een voorbeeld RSS-feed met namespace extensions</description>
<item>
<title>Titel van het artikel</title>
<description>Beschrijving van het artikel</description>
<link>https://www.spotler.com</link>
<mailplus:artikelnummer>ABC 00001</mailplus:artikelnummer>
<mailplus:prijs>19,95</mailplus:prijs>
<mailplus:verpakkingseenheid>2 stuks</mailplus:verpakkingseenheid>
</item>
</channel>
</rss>

In bovenstaand voorbeeld zijn de volgende elementen namespaces:

 • mailplus:artikelnummer
 • mailplus:prijs
 • mailplus:verpakkingseenheid


Voorwaarden namespaces in RSS

 • Wanneer je de RSS-feed wilt uitbreiden met elementen die niet in de standaard zitten moet er verwezen worden naar een speciale Spotler-namespace.
 • De Spotler-namespace functionaliteit werkt alleen voor versie RSS 2.0.
 • De notatie van de namen van de niet-standaard elementen moet aan bepaalde voorwaarde voldoen: namelijk beginnen met "mailplus" gevolgd door een dubbele punt. Bijvoorbeeld <mailplus:prijs>
 • Alleen elementen binnen een item-tag van een RSS-feed kunnen door Spotler worden uitgelezen.


Bijzonderheden namespaces

 • Naast de standaard RSS-elementen worden alléén elementen die in de Spotler-namespace zitten door Spotler herkent bij het inladen van de RSS-feed.
 • Alle elementen van een RSS-feed die wel in de Spotler-namespace zitten, maar die niet in het template zitten, worden genegeerd door Spotler.
 • Alle elementen van een RSS-feed die in een namespace extension zitten, maar niet in de Spotler-namespace, worden genegeerd bij het inladen van de RSS-feed.

 

Afbeeldingen in RSS

Om afbeeldingen in te laden via de RSS wordt er gebruik gemaakt van de enclosure.url. Dat ziet er als volgt uit in de RSS-feed:

<enclosure url="https://www.spotler.com/images/test.jpg" length="2500" type="image/jpeg"/>

De grootte (hoogte en breedte) van de afbeelding moet in de juiste afmeting op de server staan. Als dat niet mogelijk is, kan een afbeelding met een Spotler-namespace in de feed geplaatst worden. Deze oplossing is ook handig indien border="0" in de img tag nodig is, omdat je een link op de afbeelding wilt plaatsen.

Voorbeeld RSS Spotler-namespace:

<mailplus:image>https://www.spotler.com/images/test.jpg</mailplus:image>

 

Links in RSS

De standaard links worden door Spotler altijd trackable (meetbaar) gemaakt. Je kunt in de mailingrapportage zien wie waar op heeft geklikt. Wanneer je niet wilt dat linkjes trackable zijn dan gebruik je een Spotler-namespace.

Voorbeeld van de Spotler-namespace:

<mailplus:link>https://www.spotler.com</mailplus:link>

 

Dynamische content op basis van RSS

Om een RSS artikelblok als optionele content te laten werken geef je per nieuwsitem een category mee in de RSS-feed. Door de category dezelfde naam mee te geven als de doelgroep in de module Lijsten van Spotler herkent Spotler dat het optionele content is voor die specifieke doelgroep. Wanneer er geen category is meegegeven, dan zal het nieuwsitem voor alle ontvangers zichtbaar zijn.

Voorbeeld van een category in je RSS-feed:

<item>
<title>Onderbieding en prijsdruk op markt freelancers</title>
<description>Het wordt steeds lastiger om als freelance journalist maandelijks een redelijke boterham te verdienen, merkt Hans Roodenburg</description>
<category>Freelance</category>
<pubDate>Thu, 09 Aug 2020</pubDate>
</item>

Let op: een nieuwsitem mag maar één category hebben. Indien meerdere categories aanwezig zijn, zal het onderdeel niet als optionele content werken. Wanneer je geen automailer gebruikt, kun je wel in de editor van de module Berichten het artikel aan meerdere doelgroepen koppelen.

 

Veelgestelde vragen:

Hoe stel ik in dat alleen de eerste paar artikelen van mijn RSS-feed worden getoond in mijn nieuwsbrief?