Dynamische lijsten voorbereiden

Zoals eerder aangegeven werkt een dynamische nieuwsbrief op basis van dynamische lijsten. Je hebt één dynamische verzendlijst waar je de dynamische nieuwsbrief naar verzendt. Hier zitten alle contacten in die de nieuwsbrief moeten ontvangen.

Elk contentblok koppel je aan een specifieke dynamische lijst en hiermee bepaal je dus de dynamische content. De contacten komen zowel voor in je verzendlijst als in een andere dynamische lijst. Stel, je hebt een contentblok dat alleen interessant is voor mensen uit Rotterdam, dan koppel je de dynamische lijst die een filter heeft op woonplaats Rotterdam aan het contentblok. De dynamische nieuwsbrief verstuur je naar één grote verzendlijst. Spotler kan een connectie leggen tussen de contacten in deze verzendlijst en de dynamische lijst die gekoppeld is aan het contentblok.

Hoe je exact een dynamische lijst opstelt, lees je in de beschrijving van de module Lijsten.

 

soumaya_bordzijkant_lightbubl.png Gebruik mappen 
Zet de dynamische lijsten die je voor dynamische content gebruikt in een aparte map. Zo staan de lijsten niet in de weg tussen de verzendlijsten en hou je het overzichtelijk voor jezelf.