Nieuwe campagne

Na een klik op de gele button Nieuwe campagne start je een stappenplan voor het opstellen van een campagne.

Zodra je geklikt hebt op Nieuwe campagne, zie je het volgende stappenplan:

Module_Campagnes_Stappenplan1.png

Het stappenplan bestaat uit twee stappen:

Stap 1 - Eigenschappen

Zodra je in het submenu Nieuwe campagne bent, kun je de eigenschappen van je campagne aangeven: naam van de campagne, omschrijving en campagne deelname van contacten.

 

Module_Campagnes_Stappenplan1.png

  • Geef een naam aan je campagne die de lading dekt. Bijvoorbeeld: Welkomstcampagne. De naam van je campagne is alleen voor intern gebruik en niet zichtbaar voor je contacten.
  • Een omschrijving is niet verplicht, maar kan wel handig zijn voor je collega’s om het campagnedoel te begrijpen.
  • Iets wat wél van invloed is op je contacten, is hoe vaak een contact mag deelnemen aan de campagne. Er zijn drie opties:

    Onbeperkt: De campagne blijft steeds opnieuw afgaan als er een gebeurtenis/ handeling opnieuw plaatsvindt.

    Eenmalig tijdens campagnelooptijd: Een contact komt pas opnieuw in de campagne terecht als hij alle stappen van de campagne heeft doorlopen en de gebeurtenis/ handeling opnieuw plaats vindt.

    Eenmalig: De campagne gaat eenmalig af voor een contact, ongeacht of de gebeurtenis/ handeling opnieuw plaatsvindt.
  • Het veld Auteur wordt geprefilled met je accountnaam en het veld Aanmaakdatum wordt automatisch gevuld met de datum waarop je de campagne aanmaakt.

Stap 2 - Content

Zodra je stap 1 hebt afgerond, kom je in het scherm bij stap 2 van het opstellen van een nieuwe campagne. Het scherm ziet er als volgt uit:

Module_Campagnes_Stappenplan2.png

Vanuit dit scherm kun je de campagne editor starten door op de blauwe button Bewerken te klikken.

Na het klikken op de button Bewerken zie je het volgende scherm:

Module_Campagnes_Editor.png

Hier voeg je triggers en stappen toe van je campagne. Ben je klaar met de editor dan sla je de campagne op, sluit je de editor en zie je de campagne terug in het overzichtsscherm.

Werk je voor het eerst met de editor of heb je hulp nodig? Ga dan naar Editor Campagnes.