Nieuwe mailing

Na een klik op de gele button Nieuwe mailing start je een stappenplan voor het opstellen van een bericht.

Zodra je geklikt hebt op Nieuwe mailing, zie je het volgende stappenplan:

Stap1.png

Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:

Stap 1 - Bericht

Zodra je in het submenu Nieuwe mailing bent kun je de eigenschappen meegeven aan de mailing en selecteer je een bericht:

Stap1.png

  • Geef je een naam aan je mailing die de lading dekt. Bijvoorbeeld: Nieuwsbrief Prospects januari 2019. Dit is niet je onderwerpregel. De naam van je mailing is alleen voor intern gebruik.
  • Kies bij type bericht voor E-mail als je een mailing wilt versturen. Kies voor SMS als je een sms-bericht wilt sturen.
  • Selecteer het bericht wat je wilt inplannen voor verzending.
  • Je hebt de optie om meteen na verzending het bericht te archiveren door de checkbox aan te vinken.

Nadat je het bericht hebt gekozen zie je een preview van je bericht en daaronder het invoerveld voor de naam van de mailing.

 

Omar_bord_serieus.png Bericht is niet te selecteren?
Zie je het bericht niet om te selecteren? Dan heeft het bericht geen status Definitief.  Alleen berichten die de status Definitief hebben zijn te selecteren in de module Mailings. Op deze manier is het onmogelijk om per ongeluk een testbericht te sturen.

 

Stap 2 - Doelgroep

In deze stap kies je of de nieuwsbrief verstuurd wordt naar een Dynamische lijst, Statische lijst of Niet geopend. Standaard is de optie Dynamische lijst geselecteerd. Kies in het overzicht de juiste lijst(en) waar de nieuwsbrief naar toe gestuurd moet worden. Door middel van de checkbox is het mogelijk om meerdere lijsten tegelijk te selecteren. Contacten die in meerdere lijsten vallen worden ontdubbeld, zodat een contact niet twee keer dezelfde mailing ontvangt. Wanneer je een mailing stuurt naar meerdere doelgroepen, dan is er in de rapportage geen onderscheid tussen deze groepen te maken.  

Verder is het in deze stap mogelijk om een voorbeeld te bekijken van de doelgroep.

Stap2_Doelgroep_selecteren.png

Verzenden naar een lijst zonder permissie 
Selecteer je een dynamische lijst die geen permissie bevat in de selectiecriteria, dan krijg je de volgende melding:

Lijstzonderpermissies_2.png

Vink de checkbox aan wanneer je bewust bent dat je naar een lijst zonder permissies stuurt. Een voorbeeld kan zijn dat contacten zich hebben opgegeven voor een webinar, training of workshop en je wilt deze contacten nog informatie nazenden. Een contact heeft dan wellicht geen permissie gegeven voor nieuwsbrieven, maar verwacht nog wel een opvolgmail met bijvoorbeeld naslagwerk. Deze optie vink je dus aan wanneer je eenmalig een mailing naar een specifieke lijst met contacten wilt verzenden.

Is het wel de bedoeling dat de dynamische lijst een permissie bevat in de selectiecriteria, omdat je bijvoorbeeld de algemene nieuwsbrief verzendt. Ga dan terug naar je dynamische lijst in de module Lijsten om de selectiecriteria alsnog toe te voegen en plan de mailing opnieuw in.

Mailing versturen naar niet-openers

Je ziet dat je in deze stap ook de optie hebt om een mailing in te plannen naar een specifieke doelgroep niet-openers, die een eerder verzonden e-mail niet heeft geopend. Zo kun je het bericht nogmaals onder de aandacht brengen en hiermee de impact van je bericht vergroten. In stap 1 heb je het bericht wat je wilt verzenden geselecteerd. Dit kan hetzelfde bericht zijn of het bericht met een paar kleine aanpassingen in bijvoorbeeld onderwerpregel om de open ratio te verhogen.   

Om een mailing te versturen naar niet-openers klik je de optie Niet geopend aan. Je ziet vervolgens een overzicht van eerder verzonden mailings.

mceclip0.png

Selecteer de mailing waarvan Spotler automatisch de selectie moet maken van niet-openers. Je hoeft dus niet handmatig een lijst te maken vanuit je mailing rapportage. Dat scheelt weer tijd!

Stap 3 - Instellingen

Wil je een trendrapportage bijhouden van je mailings en deze nieuwsbrief daarin opnemen? Kies dan de trendrapportage waar deze nieuwsbrief aan gekoppeld moet worden. Optioneel kies je een (doel-) map uit het overzichtsscherm waar je nieuwsbrief in terecht komt.

Module_Mailings_Stappenplan3.png

A/B instellingen

Gekozen voor A/B-instellingen? In deze stap bepaal je ook de instellingen voor het A/B testen.

Module_Mailings_Stappenplan3_1.png

Verdeling A/B testsegment
Bepaal met het schuifje de grootte van de testgroepen.

Winnaar bepalen
Wil je de winnaar handmatig bepalen of automatisch de mailing naar de restgroep laten sturen door Spotler? Kies je voor automatisch, dan moet je een keuze maken op basis van welke waarde Spotler de winnaar bepaalt. De keuzes zijn: open ratio, doorklik ratio en doorklik ratio op basis van conversielinks.

Duur van de test
Geef aan hoe lang de test moet duren. De testduur kan aangegeven worden in uren en dagen.

 

Paul_liggend_bril.png Hoe lang moet een A/B test minimaal duren?
Dit is een veel gestelde vraag onder e-mail marketeers. Uit onze steekproef kwam een divers beeld naar voren. Soms gaf een test al na één uur een duidelijke uitslag en soms duurde het veel langer. Uiteindelijk concluderen we dat je A/B test minimaal 12 uur moet duren als je de winnaarsmail automatisch verstuurt. Lees er meer over in ons blog: Hoe lang moet je A/B test duren.

 

E-mailnotificatie
Standaard staat in dit veld het e-mailadres van de gebruiker hier ingevuld. Deze is nog wel aan te passen. Na afloop van de test wordt er een e-mailnotificatie naar dit e-mailadres gestuurd.

Stap 4 - Inplannen

In stap 4 plan je daadwerkelijk de nieuwsbrief in.

Module_Mailings_Stappenplan4.png

Je hebt de optie om direct de nieuwsbrief te verzenden. Wij raden dit niet aan, want eenmaal verzonden is er niets aan de nieuwsbrief te doen. Neem voor jezelf de tijd en geef jezelf de kans om eventueel het bericht te annuleren.  Mocht er onverhoopt toch een collega binnen vallen met een wijziging. Daarnaast is het tijdstip en dag van verzending voor een nieuwsbrief ook belangrijk. Op vrijdag om 18:00 is niet aan te raden voor B2B. Hoe meer mailings je hebt verzonden hoe beter beeld je krijgt van het beste verzendmoment voor jouw doelgroep.

Verzendtijd A/B test
Wanneer je een A/B test hebt ingesteld, zie je meer opties verschijnen in stap 4.

Module_Mailings_Stappenplan4_1.png

Verzenddatum/tijd A/B test
Kies eerst het moment van verzending van je A/B test.

Verzenddatum/tijd winnaar A/B test
Hiermee bepaal je wanneer de mailing verstuurd wordt. Je testduur kan hier dus van verschillen. Stel je hebt in de vorige stap aangegeven dat de testduur een dag is, dan kan het verzendmoment later plaats vinden. Wanneer je kiest voor Direct na de testduur, dan pakt hij hetzelfde tijdstip als de A/B test verzonden is.

Stap 5 - Bevestigen

Voor de verzending is er nog een laatste controle. Je ziet een preview van je bericht, titel van het bericht, doelgroep en het verzendmoment. Heb je meerdere doelgroepen geselecteerd voor de mailing dan is het mogelijk om in deze stap alle doelgroepen in te zien. Klik op Bekijken en er verschijnt een pop-up met welke doelgroepen zijn geselecteerd voor de mailing en daarnaast zie je een tab om de contacten binnen de doelgroepen te bekijken. 

Heb je een A/B testmailing dan zie je ook de details van de A/B test.

Klopt alles? Vink de checkbox aan onder Bevestigen en klik op Opslaan & afronden.

Module_Mailings_Stappenplan5.png

Interessante artikelen