Editors Survey

De editor van de module Surveys ziet er als volgt uit:

Form_Editor.png

In dit scherm zie je:

 1. Een bewerkingsmenu in de header met grijze iconen.
 2. Editor-opties aan de linkerkant van het scherm.
 3. Het canvas met vraagblokken centraal op het scherm.
 4. De footer met o.a. een plus-tekentje en de hoeveelheid pagina’s.

 

1. Het bewerkingsmenu in de header

Het bewerkingsmenu in de header ziet er als volgt uit:

Module_Surveys_Editor_Header.png

Button Functie
 Button_Opslaan.jpg Opslaan
Spotler slaat automatisch op, maar de meest veilige manier is om zelf zo nu en dan je survey op te slaan. Op deze manier bouw je meerdere versies op van je survey.
 Button_testen.png Test survey
Je opent een voorbeeldweergave van je survey. Test je survey door de velden in te vullen en op de verzendknop te drukken.
 Button_ongedaan.jpg Ongedaan maken
Pakt een wijziging iets anders uit dan verwacht? Maak met deze functie de wijziging ongedaan.
 Button_opnieuw.jpg Opnieuw uitvoeren
Teveel ongedaan gemaakt? Dan kun je hiermee weer eenvoudig een handeling opnieuw uitvoeren.
 Button_vorigeversie.jpg Vorige versie inladen
Spotler slaat automatisch na tien handelingen en/of 5 minuten wijzigingen op. Met deze dropdown kun je zowel automatisch opgeslagen versies als zelf opgeslagen versies inladen.
 Button_instellingen.png Instellingen
Deze bestaat uit twee onderdelen:
 • Foutteksten: welke tekst moet weergeven worden als bijvoorbeeld iemand een verplicht veld vergeet in te vullen.
 • Event Planner: sluit het formulier op een bepaalde datum of na een x aantal aanmeldingen.

 

Module_Formulieren_Editor_Bibliotheek.png

Mijn standaardvragen beheren
Met dit icoon zie je een overzicht van beschikbare Standaard vragen en kun je deze hernoemen of verwijderen. Een Standaard vraag is handig met het opstellen van formulieren waarin je steeds dezelfde vragen gebruikt. Je hoeft ze dan niet telkens opnieuw op te stellen. Met je rechtermuismenu bij een vraagblok is het mogelijk om een vraag als Standaard vraag op te slaan. 

Mijn vragensets beheren
Met je rechtermuismenu voeg je Standaard vragen aan een vragenset toe. Stel je een nieuw formulier op dan kun je meteen een complete vragenset toevoegen. Dit is handig wanneer je op een formulier steeds dezelfde basis vragen stelt. Denk aan: voornaam, tussenvoegsel en achternaam.

Mijn bedanktekst beheren
Voeg met dit icoon standaard bedankteksten toe aan je survey.

 

Module_Formulieren_Meer_menu.png

Instellingen bedankpagina
Er zijn drie opties voor het instellen van een bedankpagina:

 • Plaats in de survey een bedanktekst
 • Een aparte bedankpagina in Spotler
 • Een externe webpagina.

Horizontaal
Plaats vraag en antwoord naast elkaar.

Verticaal
Plaats vraag en antwoord onder elkaar. 

 

2. Tool palette Editor-opties

Het tool palette Editor-opties ziet er als volgt uit:

Editor_opties.png

Het tool palette werkt als een drag & drop editor. Dit houdt in dat je elementen kunt verslepen met je muis. Vanuit het tool palette versleep je vraagblokken op het canvas.

Draganddrop_Form.gif

Uitleg van de elementen:

 

 Vragenbibliotheek.png Via het dropdown-menu Vragenbibliotheek kun je je eigen vragen of je eigen vragensets op het canvas slepen.
 Invoervelden.png Via het dropdown-menu Invoervelden kun je de meest gebruikelijke vraagblokken op het canvas slepen. Het vraagblok Tekst invoer kun je gebruiken voor alle type open vragen die je wilt inzetten.

Let op! Gebruik alleen het postcode, telefoon nummer en mobiel nummer veld voor Nederlandse gegevens. Op deze velden zit namelijk een Nederlandse validatie. Gebruik een tekst invoer veld als je ook buitenlandse gegevens uit vraagt.
 Keuzevragen.png Via het dropdownmenu Keuzevragen kun je de meest gebruikelijke keuzevragen op het canvas slepen. Denk aan vragen met checkboxen of radiobuttons. Hier zie je ook een duidelijk verschil tussen de editor van de module Formulieren en module Surveys. Bij de module Suveys heb je specifieke antwoordopties voor evaluaties.
 Opmaakelementen.png Via het dropdownmenu Opmaakregels categoriseer je vragen met tekstkopjes, witregels en horizontale lijnen.
 Specialeveldeb.png Via het dropdownmenu Speciale velden kun je vier geavanceerde functies op het canvas slepen. De functie Verborgen veld gebruik je als je een waarde wilt opslaan in de rapportage van je formulier zonder dat de respondent dit ziet. Met een Read-only veld laat je gegevens van de respondent geprefilled zien, maar kunnen ze deze niet aanpassen, bijvoorbeeld een klantnummer.

De Monitorvraag is interessant voor follow-up acties op basis van een evaluatie. Stel je klant geeft een cijfer onder de 6, dan kan je door middel van een notificatie meteen actie ondernemen.

Met een Formuliercontrole worden vragen en antwoorden getoond van voorgaande pagina’s.

 

3. Het canvas met contentblokken

Zodra je vraagblokken hebt versleept vanuit het tool palette naar het canvas, dan kun je deze vraagblokken op drie manieren bewerken:

 1. Je kunt blokken verplaatsen naar een andere positie in je formulier. Beweeg je muis over de bovenzijde van het vraagblok tot het navigatiesymbooltje - bestaande uit vier pijlen - verschijnt. Klik vervolgens met je muis het blok vast en versleep het vraagblok naar de gewenste positie in je formulier.
 2. Je kunt blokken koppelen met databasevelden in Spotler door te klikken op de paperclip in de rechterbovenhoek van het vraagblok.
 3. Je kunt blokken bewerken door te dubbelklikken in het blok.
 4. Je kunt blokken bewerken door in het blok op je rechtermuisknop te klikken.

 

Koppelen met database
De paperclip in de rechterbovenhoek van het vraagblok ziet er als volgt uit:

Module_Formulieren_Editor_paperclip.png

Klik op de paperclip en een pop-upscherm verschijnt. Via dit scherm kun je vragen koppelen aan een databaseveld. Wanneer je wilt dat antwoorden van een formulier in de database worden opgeslagen of gewijzigd (mogelijk bij formulieren type aanmeld en profiel wijzigen), dan is het belangrijk dat je de vragen koppelt aan een databaseveld.  Op deze manier wordt de waarde opgeslagen bij het juiste databaseveld. Voor meerkeuzevragen is het belangrijk om ook de antwoordopties te koppelen.

 

Iris_bord_onder_lightbulb.png Met een koppeling kun je gegevens prefillen
Met een koppeling worden gegevens geprefilled als de gegevens van de respondent al bekend zijn in de database. Dit maakt de survey laagdrempelig en dat draagt bij aan een hogere conversie. De respondent hoeft alleen maar de gegevens te checken en niet in te vullen.

 

Bewerken met dubbelklikmenu
Het menu dat verschijnt na dubbelklikken is bij elk vraagblok anders. Als voorbeeld: het dubbelklikmenu van de keuzevraag Checkbox ziet er als volgt uit:

Module_Formulieren_Editor_popupvraag.png

Vanuit dit menu kun je:

 1. In het scherm Vraag en antwoord kun je al je vragen en antwoordmogelijkheden invoeren en bewerken. 
 2. In het scherm Instellingen kun je vraag-specifieke instellingen invoeren en bewerken. 
soumaya_bordzijkant_lightbubl.png Menu met Toevoegen, Verwijderen en Naar boven en beneden verplaatsen
Klik in het scherm Opmaken vraag en antwoord met je rechtermuisknop op het veld met de standaard getoonde drie antwoordmogelijkheden. Er verschijnt een pop-upscherm waarmee je antwoordmogelijkheden kunt toevoegen of verwijderen. Ook kun je eenvoudig de volgorde van de antwoordmogelijkheden verplaatsen. Deze functie werkt bij elke vraag met meerdere antwoordmogelijkheden.

Het scherm Opmaken vraag en antwoord
Uitleg van de elementen die je in de linkerbovenhoek ziet:

Icoon Toelichting
 Module_Formulieren_popupopties_verplicht.png Verplicht
Met dit icoon maak je een vraag verplicht. Er verschijnt een asterisk (*) achter de vraag.
 Module_Formulieren_popupopties_helptekst.png Helptekst
Voeg een uitleg toe ter verduidelijking van de vraag. Bij het aanzetten van een helptekst verschijnt het icoon bij de vraag.
 Module_Formulieren_popupopties_sublabel.png Sublabel
Sublabel ter verduidelijking bij een invoerveld. Je kunt hiermee een voorbeeld geven waar het antwoord aan moet voldoen.
 Module_Formulieren_popupopties_gebruikanders.png Anders,…
Voor het toevoegen van een Anders, namelijk invoerveld bij een radiobutton- of checkbox-vraag.
 Module_Formulieren_popupopties_veranderveldtype.png Verander veldtype
Met deze functie kun je een checkbox-vraag veranderen in een radiobutton-vraag en vice versa.
 Module_Formulieren_popupopties_antwoordoptiesplakken.png Antwoordopties plakken
Optie om in één keer meerdere antwoordopties uit de database te plakken, bijvoorbeeld voor een landenlijst of interesses. Je hoeft deze antwoordopties dan niet opnieuw te typen.
 Module_Formulieren_popupopties_alfabetisch.png Alfabetisch sorteren
Met één klik sorteer je antwoorden op een alfabetische volgorde.
mceclip0.png Antwoordopties naast elkaar uitlijnen
Deze optie is zichtbaar bij radio button en checkbox vragen. Wanneer je een lijst aan opties hebt kan het voor de leesbaarheid fijner zijn om de opties naast elkaar uit te lijnen. Je leest hier meer over in het artikel Hoe zet ik antwoordopties van een radio button of checkbox vraag naast elkaar?

Het scherm Instellingen
Zodra je geklikt hebt op Instellingen zie je het volgende scherm:

Module_Surveys_Eigenschappenformulier.png

 

Maurice_bordrechts_lightbulb.png Het scherm Instellingen verschilt per vraag
Geef in het scherm Instellingen aan hoe je foutteksten wilt weergeven, hoe je de antwoorden op de vragen wilt opslaan en hoe de validatie eruitziet. Omdat deze instellingen per type vraag verschillen, is het scherm Instellingen ook niet bij elk type vraag hetzelfde.

 

Controleer in welke taal de foutteksten zijn opgesteld
Gebruik je surveys in verschillende talen? Houd er dan rekening mee dat je ook de foutteksten vertaalt. Kijk bij elke vraag in het scherm Instellingen om te controleren of de foutteksten in de juiste taal zijn opgesteld.
Marlies_bordomhoog_lightbulb.png

Bewerken met rechtermuismenu
Je kunt vraagblokken ook bewerken door in de vraagblokken op je rechtermuisknop te klikken. Het volgende scherm verschijnt:

Rechtermuismenu.png


Uitleg van de elementen:

Icoon Toelichting
 Rechtermuismenu_standaard.png Standaard bewerkingsfuncties
Met deze vijf functies voer je de standaard bewerkingsfuncties uit.
 toonverberg.png Toon/verberg instellen
Stel dat je de volgende vraag plus antwoorden in je survey opneemt:

Wat vind je van het white paper?
 • Goed
 • Slecht

Je kunt je voorstellen dat je bij het anwoord Slecht wilt weten waarom iemand je white paper slecht vond. Je wilt bijvoorbeeld de vervolgvraag stellen Wat vond je niet goed aan het white paper? Met de toon/verberg-functie toon je deze vraag alleen als iemand Slecht aanvinkt.
 skip.png Skip-functie instellen
Dit icoon is alleen zichtbaar wanneer het formulier uit meerdere pagina’s bestaat. Stel dat je bij de vraag Wat vind je van het whitepaper? twee vervolgvragen stelt bij het antwoord Goed en twee vervolgvragen bij het antwoord Slecht. Je kunt die vervolgvragen dan op verschillende pagina’s plaatsen. 

Met de skip-functie kun je bij een antwoord aangeven welke pagina - met de juiste vervolgvragen – getoond moet worden.

Goed om te weten! De Toon/verberg functie en Skip-functie kunnen niet tegelijkertijd ingezet worden op een vraag.
 standaardvraag.png Standaardvraag opslaan
Als je een vraag op je survey hebt opgesteld en deze vaker wilt gebruiken op andere surveys, dan kun je via het rechtermuismenu kiezen voor de optie Standaardvraag opslaan. Er verschijnt in het menu een invoerveld. Voer hier de naam voor de standaardvraag in. Door op het groene vinkicoon te drukken, wordt de vraag toegevoegd aan Mijn vragen.

 

4. Het bewerkingsmenu footer 

De footer ziet er als volgt uit:

Module_Formulieren_Editor_footer.png

Uitleg van de elementen:

Aanpassen van formulierknoppen
Dubbelklik op het contentblok Formulier einde en het menu Knoppenbeheer verschijnt. Druk op de knop die je wilt wijzigen en er verschijnt een invoerveld waar je de nieuwe naam kunt intikken. Veel gebruikte alternatieven zijn Aanmelden en Download white paper. Kies altijd een naam die past bij je formulier.

Pagina’s toevoegen
Onderaan het formulier heb je de mogelijkheid om pagina’s toe te voegen. Klik op het plusje.

Pagina’s verwijderen
Toch een pagina te veel? Verwijderen doe je met het kruisje.

Overzicht pagina’s
Overzicht van alle pagina’s in je survey.

Groene checkvink
Met de groene checkvink open je de editor voor de bedanktekst. Aan de linkerkant van het canvas zie je het volgende tool palette:

Editor_opties_bedankpagina.png

Naast standaard elementen om je bedanktekst op te stellen heb je ook de optie Mijn bedanktekst. Wil je je eigen bedanktekst gebruiken, dan moet je deze eerst opslaan.

 

Omar_Lightbulb.png Opslaan eigen bedanktekst
Dubbelklik op het contentblok Bedankt! Uw gegevens zijn succesvol verzonden en tik je eigen bedankttekst in. Klik vervolgens met je rechtermuisknop op het contentblok en de opties Bewerken, Verwijderen en Bedanktekst opslaan verschijnen. Klik op Bedanktekst opslaan en geef een naam aan je bedanktekst. Via het contentblok Mijn bedankttekst kun je nu je eigen bedanktekst selecteren.

Net als bij standaardvragen is dit handig om veel gebruikte teksten te hergebruiken op formulieren.