Communicatiewaarde

De communicatiewaarde is de waarde van je e-mail marketingactiviteiten uitgedrukt in euro’s. Dit zie je terug in het dashboard wanneer je bent ingelogd.

Hoe succesvol ben je met e-mail marketing? Om dit te kunnen beantwoorden heeft Spotler het Communicatiewaarde-model ontwikkeld. 

De communicatiewaarde wordt berekend met de volgende formule:

Bereik x Frequentie x Waarde e-mail = Communicatiewaarde

  • Bereik: Het gemiddeld aantal personen dat per mailing wordt gemaild. De gemiddelde grootte van je doelgroep dus.
  • Frequentie: Het aantal mailings dat je verstuurt per maand.
  • Waarde e-mail: De gemiddelde waarde van een e-mail op basis van de aflevering, opens, kliks en afmeldingen.

De volgende bedragen horen bij de berekening van de waarde van e-mail:

Geaccepteerd € 0,05
Opens € 0,25
Kliks € 1,25
Afmeldingen* - € 2,50

*Afmeldingen zijn afmeldingen op basis van volledig opt-out (iemand kan geen één mail meer ontvangen vanuit het account) en niet op basis van permissies.

 

Een rekenvoorbeeld

Bereik = 3000 
Frequentie = 1
Waarde e-mail = € 0,21

3000 x 1 x € 0,21 = € 630,- 

De communicatiewaarde = € 630,-