Waarom is de status bij mijn bericht geblokkeerd?

Je wilt toch nog een aanpassing doorvoeren in je bericht, maar de status is geblokkeerd. Dit heeft er mee te maken dat je bericht is ingepland voor verzending. Als je het bericht wilt wijzigen dan moet eerst de ingeplande mailing verwijderd worden in de module Mailings. Daarna wijzig je de status van Definitief naar Proef of Concept. Voer de aanpassingen door in je bericht en plan hem opnieuw in.