Waarom je beter een dynamische lijst kunt gebruiken in plaats van een statische lijst

Een statische lijst is een vaste selectie die je hebt gemaakt vanuit een extern systeem. Een statische lijst is dus een vast aantal contacten en groeit of neemt niet af (in tegenstelling tot dynamische lijsten).

Statische lijsten hebben een aantal nadelen waar je van bewust moet zijn (let op: dit geldt niet voor statische lijsten die via een koppeling worden ingeschoten):

  1. Afmelden moet op basis van globale opt-out
    Werk je met permissies en iemand meld zich af, dan wordt deze afmelding niet verwerkt in je statische lijst. Dat betekent dat wanneer je dezelfde lijst mailt of een nieuwe statische lijst mailt, de afmeldingen niet verwerkt worden. Wanneer je met statische lijsten werkt, moet je of de afmeldingen handmatig bijhouden en verwerken in je lijst of gebruik maar van globale opt-out. Dat betekent dat iemand wordt afgemeld, maar geen enkele communicatie kan ontvangen. Ook geen serviceberichten.
  2. Handmatig datawijzigingen bijhouden
    Wanneer je gebruik wilt maken van Gegevens wijzigen formulieren binnen Mail+, dan zal je handmatig wijzigingen moeten doorvoeren in je externe systeem of statische lijst.  
  3. Automatische campagnes worden niet getriggerd op basis van een statische lijst
    Alleen wanneer een contact in het actieve bestand staat, worden door middel van wijzigingen en acties automatische campagnes getriggerd. Bij een statische lijst is dit dus niet het geval.