Een mailing geforceerd verzenden voor franchisenemers

Met een franchise hoofdaccount is het mogelijk om mailings geforceerd te verzenden. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer het bericht dat je hebt opgesteld en gepubliceerd nog niet is verzonden door de franchisenemer, terwijl deze er wel uit moet.

In dit artikel vertellen we je hoe je in Spotler Mail+ een mailing geforceerd verzendt vanuit het hoofdaccount. Je doet dit in de module Publisher, door middel van de volgende stappen:

  1. Selecteer de gepubliceerde mailing
  2. Accounts selecteren
  3. Mailing inplannen voor verzending
  4. Mailing controleren en bevestigen

1. Selecteer de gepubliceerde mailing

In de eerste stap selecteer je de mailing die geforceerd verzonden moet worden. In de module Publisher zie je de mailings die vanuit het hoofdaccount zijn gepubliceerd naar de subaccounts van de franchisenemers. Belangrijk is dus dat het bericht wel gepubliceerd is. Voor meer informatie daarover, zie het artikel 'Het publiceren van een mailing voor franchisenemers'.

Klik met je rechtermuisknop op de specifieke mailing. In het dropdown-menu klik je nu op Geforceerd verzenden.

Geforceerd verzenden-1.png

2. Accounts selecteren

In deze stap selecteer je het subaccount of de subaccounts waar de mailing vanuit verzonden moet worden.

Mis je een subaccount in dit overzicht?

Je ziet enkel de accounts die de mailing nog niet hebben verzonden, maar het bericht wel op status 'Definitief' hebben staan. Wanneer een subaccount de mailing al heeft verzonden, hoeft het natuurlijk niet nogmaals geforceerd verzonden te worden.

Bij accounts die het bericht op status 'Concept' of 'Proef' hebben staan, kan de mailing ook niet geforceerd verzonden worden en staan dus ook niet in deze lijst. Bij de details van een publicatie is dit in te zien, in dat geval is het goed om te schakelen met de franchisenemer.

Je kan ervoor kiezen om alle subaccounts in één klik aan te vinken, of losse betreffende accounts te selecteren. Klik vervolgens op Volgende.

Geforceerd verzenden-2.png

3. Mailing inplannen voor verzending

Hier plan je de mailing in om verzonden te worden. Dit kan direct, of op een later verzendmoment dat je zelf kiest.

Geforceerd verzenden-3.png

4. Mailing controleren en bevestigen

In deze laatste stap controleer je de mailing voor verzending. Je ziet het aantal accounts waar vanuit de mailing wordt verzonden. Automatisch gaat dit naar de nieuwsbrief ontvangers van deze subaccounts. Ook zie je het ingestelde verzendmoment terugkomen. 

Standaard wordt er een melding naar de franchisenemer gestuurd, zodat deze gebruiker op de hoogte is van deze actie. Je kan desgewenst een opmerking bijvoegen. 

Geforceerd verzenden-4.png

Tot slot bevestig je dat de mailing geforceerd verzonden wordt, door dit aan te vinken. Daarna klik je op Opslaan & afronden. De mailing wordt nu verzonden of ingepland voor verzending voor de geselecteerde franchise subaccounts.

Geforceerd verzenden-5.png