Het publiceren van een mailing voor franchisenemers

Vanuit het hoofdkantoor stel je een mailing op die je publiceert naar je franchisenemers. Zij kunnen vervolgens lokale content toevoegen en de mailing versturen naar hun doelgroep. In dit artikel vertellen we je hoe je in Spotler Mail+ een mailing publiceert vanuit het hoofdaccount.

Om het bericht dat je hebt opgesteld daadwerkelijk te laten versturen, zal het doorgezet moeten worden naar de subaccounts. Hiervoor is de module Publisher bedoeld. Klik rechtsboven in het scherm op de gele actieknop Nieuwe publicatie en doorloop de volgende stappen:

  1. Publicatie-eigenschappen bepalen
  2. Accounts selecteren
  3. Bericht selecteren
  4. Publicatie controleren

Klik hier als je wil weten hoe je een eerder gepubliceerd bericht wil herpubliceren.

1. Publicatie-eigenschappen bepalen

In de eerste stap hoeft je alleen een naam aan de publicatie te geven. De naam is uitsluitend voor eigen herkenning in Spotler Mail+ en is dus niet zichtbaar voor de uiteindelijke lezers van het bericht.NewUI_Publicer_st-1.png

2. Accounts selecteren

In stap twee selecteer je de subaccounts waarin de publicatie gedaan moet worden. Je kan ervoor kiezen om alle subaccounts in één klik aan te vinken, of losse betreffende accounts te selecteren.NewUI_Publicer_st-2.png

3. Bericht selecteren

In deze stap selecteer je het bericht dat je wil publiceren. Alleen berichten die in de module Berichten de status 'Definitief' hebben, zijn te selecteren. Hierdoor voorkomt Spotler Mail+ dat je per ongeluk berichten publiceert die nog niet gereed zijn voor verzending. Vervolgens kan je het bericht nog nakijken ter controle. Ook kan je hier het bericht automatisch laten archiveren na publicatie, door deze optie aan te vinken. NewUI_Publicer_st-3.png

4. Publicatie controleren

In deze vierde en laatste stap controleer je de publicatie. Je ziet bij doelgroep staan of je naar alle subaccounts publiceert of een selectie ervan en je kan nogmaals het bericht controleren.

Standaard wordt er een notificatie naar de gebruiker van het subaccount gestuurd, zodat deze gebruiker op de hoogte is van de nieuwe publicatie. Je kan desgewenst nog een persoonlijke notitie bijvoegen. Het notificatiebericht ziet er als volgt uit: NewUI_Publicer_st-4.png

Tot slot bevestig je dat je het bericht wil publiceren door dit aan te vinken. Daarna klik je op Opslaan & afronden. De publicatie is voltooid en in te zien door de franchisenemers in hun subaccount.NewUI_Publicer_st-4.5.png

Een eerdere publicatie herpubliceren

Het is mogelijk om eerdere publicaties opnieuw te publiceren naar je franchisenemers. Hiermee kun je een oude publicatie vervangen voor een nieuwe. Dit is handig wanneer je een fout in een publicatie moet corrigeren, of een publicatie wil testen in één account en na goedkeuring gaat doorzetten naar alle andere accounts.

Herpublicatie.png

Klik met je rechtermuisknop op de specifieke publicatie, en vervolgens op Herpubliceren. Nu doorloop je opnieuw de alle bovenstaande stappen vanaf het punt Accounts selecteren.