Wat kan ik met een 'read-only' veld op een formulier?

Wanneer een contact op een formulier terecht komt, dan ziet hij/zij gegevens geprefilled staan die al bekend zijn in de database van je Spotler account. Het voordeel van een read-only veld is dat die persoon de gegevens niet kan veranderen, maar ze wel worden getoond en opgeslagen in de rapportage van het formulier. Een voorbeeld van deze toepassing is het tonen en opslaan van een klantnummer.

Readonlyveld.png