Waar is de functie van een “Verborgen veld” in het toolpalette van de Form en Survey editor voor?

Stel; je wilt een waarde wegschrijven van een contact in een formulier, maar je wilt het niet uitvragen op je formulier, denk bijvoorbeeld aan "Klantnummer". Gebruik dan de optie Verborgen veld.

Verborgenveld_Editoropties.png

Deze koppel je aan het gewenste databaseveld wat je wilt meenemen in je formulierrapportage. In dit voorbeeld dus aan het databaseveld "Klantnummer".

Verborgenveld_koppelen.gif

Het contact ziet niet op het formulier dat deze waarde wordt meegenomen. Deze waarde zie je alleen als je de formulier rapportage exporteert.