Waarom heeft mijn contact een inactieve status?

Er zijn verschillende redenen waarom een contact een inactieve status kan hebben:

  1. Hard bounce:  Een hardbounce is een foutief e-mailadres, het is verkeerd gespeld of het adres bestaat niet (meer). Na het versturen van een mailing naar dit adres komt een hardbounce direct in het inactieve bestand terecht.

  2. Soft bounce: Een softbounce is een contact met een onbereikbaar e-mailadres. Na meerdere e-mailings met de status Soft bounce komt het contact in het inactieve bestand terecht.

  3. Opt-out: Wanneer een contact zich uitschrijft via de afmeldlink van je e-mailbericht en deze zorgt voor een volledig op-out status, dan krijgt het contact een inactieve status.

  4. Feedback loop: Wanneer een e-mailbericht als ongewenst wordt ervaren, kan een contact besluiten deze niet meer te willen ontvangen. Vaak wordt dit gedaan via een afmeldlink of de e-mailing kan dan door het contact als spam worden aangemerkt. Spotler heeft met een aantal grote e-mailproviders zoals Hotmail en Gmail de afspraak gemaakt om deze spammeldingen te respecteren. Dit betekent dat een contact in Spotler inactief wordt als een verzonden mailing uit Spotler gekenmerkt wordt als spam.

  5. Handmatig inactief gemaakt: Het is mogelijk dat een contact handmatig inactief is gemaakt via de tab contacten in de module Lijsten.

    mceclip0.png

    Een contact in het inactieve bestand kan dus niet meer gemaild worden.