Wat is een type Normaal formulier?

Wil je een formulier gebruiken voor een eenmalige gebeurtenis zoals een seminar, beurs, aanvraag etc.? En dat de gegevens van de respondenten niet worden opgeslagen in de database van Spotler, maar alleen in het formulier? Gebruik dan een type Normaal formulier. De respondenten van een normaal formulier zijn dus gescheiden van de contacten in de module Lijsten. Formulieren/surveys van het type Aanmeld of Profiel schrijven naast de rapportage wel gegevens weg in deze module.