Contacten synchroniseren

Het belangrijkste voordeel van een koppeling is tijdwinst! Een marketeer is zonder een koppeling veel tijd kwijt met het handmatig importeren en exporteren van contactgegevens. Met een automatisch proces, waarbij de contacten (near-) realtime worden gesynchroniseerd naar Spotler, blijft het contactenbestand up-to-date en kan de marketeer op elk gewenst moment een nieuwsbrief versturen.

schema-contacten_Spotler.gif

Op deze pagina vind je alle (technische) informatie over de API en het synchroniseren van contacten:

Mapping van contactvelden

Om contacten te synchroniseren moet je eerst bepalen welke contacteigenschappen kunnen worden gesynchroniseerd. Om te achterhalen welke contactvelden beschikbaar zijn in het Spotler-account, kan je het beste gebruikmaken van de REST API-methode die deze velden ophaalt. Als resultaat krijg je niet alleen de veldnamen van het Spotler-account te zien, maar ook de formaten waarin deze dienen te worden opgeslagen. We raden aanom de mapping van velden in de koppeling toegankelijk en aanpasbaar te maken voor een gebruiker. Op die manier wordt het mogelijk om de mapping uit te breiden met extra contactvelden zonder dat er daarvoor een developer aan te pas hoeft te komen.

Technische documentatie
Ophalen van contacteigenschappen

Permissies

In sommige Spotler-accounts wordt gebruikgemaakt van één of meerdere permissies. Dat wil zeggen dat een contact zich kan inschrijven of juist afmelden voor een specifieke e-mailing. Dat wordt bij contacten opgeslagen in een specifiek lijstveld dat permissions heet.

Eerste en laatste aankoopdatum

Twee contactvelden verdienen speciale aandacht: firstPurchaseDate en lastPurchaseDate. Deze gegevens kunnen in Spotler eCommerce gebruikt worden voor segmentatiedoeleinden of automatische campagnes. Het gekoppelde systeem (webwinkel) moet deze gegevens bijwerken. De firstPurchaseDate moet eenmalig gezet worden op het moment dat een klant voor de allereerste keer een bestelling plaatst. De lastPurchaseDate moet elke keer bijgewerkt worden op het moment dat iemand een bestelling plaatst.

Contacten toevoegen of wijzigen

Als er een nieuw contact ontstaat in het gekoppelde systeem of er wordt een bestaand contact gewijzigd, dan kan dit direct worden doorgevoerd in Spotler. Hoe meer realtime dit gebeurt hoe fijner het is voor de marketeer.

Er zijn twee manieren om contacten in Spotler te wijzigen. Wij adviseren om de methode om contacten toe te voegen te gebruiken, waarbij update op true wordt gezet. In dat geval hoeft er in de koppeling niet onthouden te worden of het contact mogelijk al eens eerder is ingeschoten. De andere methode is specifiek voor het wijzigen van een contact.

Technische documentatie
Contact toevoegen (met eventueel update=true)
Contact wijzigen


Ontdubbeling vindt plaats in Spotler

Wanneer je via de API contacten inschiet, gelden de ontdubbelregels die in het Spotler-account staan ingesteld. Standaard betekent dit dat er wordt ontdubbeld op het externalId en het emailadres van het contact. Bij het inschieten van een contact waarvan het e-mailadres al bestaat in Spotler, worden de nieuwe gegevens samengevoegd met de gegevens van het bestaande contact in Spotler. Zo worden dubbele contacten voorkomen en ontvangen lezers geen dubbele nieuwsbrieven in hun inbox.

Meertaligheid

Is het gekoppelde systeem meertalig (bijvoorbeeld bij een webwinkel)? Dan moet bij ieder contact de taal worden gesynchroniseerd naar Spotler. Een marketeer wil immers de mailings in de juiste taal versturen naar de juiste doelgroep. Als de structuur van een webwinkel wordt bepaald door de meertaligheid, dan raden we aan om de structuur in zijn geheel in het taalveld op te slaan bij het contact, met bijvoorbeeld SPATIE-SPATIE tussen de niveaus. Deze waarde is uitsluitend bedoelt voor de marketeer in Spotler, niet om getoond te worden in de nieuwsbrief.

Inschrijvingen inschieten

Er is een aparte methode om contacten die zichzelf hebben aangemeld voor een nieuwsbrief in te schieten in Spotler. Bij de aanroep moet minimaal het ingevulde e-mailadres én de juiste permissie worden meegegeven. Het is puur bedoeld om nieuwe aanmeldingen te registreren in Spotler. Denk bijvoorbeeld aan een eigen aanmeldformulier op een website. De methode is niet bedoeld om twee systemen met elkaar synchroon te houden. Daarom hoef je ook geen contactId mee te geven bij de aanroep.

Technische documentatie
Inschieten van nieuwsbriefinschrijvers

Ophalen van gebouncede contacten

Bij het versturen van e-mailings, zal je helaas altijd te maken krijgen met e-mailadressen die bouncen. Dat betekent simpelweg dat de e-mail niet is aangekomen omdat het e-mailadres niet juist is. Soms gaat het om een typefout in het e-mailadres. Maar het kan ook zijn dat iemand van werkgever is veranderd. Bounces zijn dé manier om dit te constateren. En met de API is het mogelijk om gebouncede contacten op te halen uit Spotler en inzichtelijk te maken in het gekoppelde systeem. Het voordeel is dat het bestand in het gekoppelde systeem schoon blijft. Maar het levert ook kansen op! Niet alleen kan er op zoek worden gegaan naar de vervanger van de vertrokken contactpersoon om je klant te behouden. Het biedt ook de mogelijkheid om via andere kanalen contact te leggen met de vertrokken contactpersoon. Zijn of haar nieuwe werkgever kan immers een potentiële nieuwe klant zijn. Op deze manier worden bounces in feite nieuwe leads.

Het ophalen van gebouncede contacten dient periodiek te gebeuren. Bijvoorbeeld 1x per uur of 1x per dag. Is het gekoppelde systeem een CRM-systeem? Dan is het aan te raden om voor de opvolging van de bounce automatisch een ‘taak’ aan te maken bij de juiste accountmanager. Het oplossen van bounces wordt dan niet meer vergeten en is meetbaar geworden.

Technische documentatie
Ophalen van gebouncede contacten

Ophalen van gewijzigde contacten

Het gekoppelde systeem hoeft niet altijd leidend te zijn voor alle contactgegevens. Ontvangers van een e-mailing kunnen hun profielgegevens wijzigen op een landingspagina van MailPlus. Dit wordt dan direct bijgewerkt in Spotler. Om het gekoppelde systeem up-to-date te houden, kan je deze wijzigingen periodiek ophalen. Bijvoorbeeld 1x per uur of 1x per dag.

Soms wordt het gesynchroniseerde e-mailadres ook gebruikt als gebruikersnaam om in te loggen in het gekoppelde systeem. Dat is bijvoorbeeld bij webwinkels vaak het geval. We raden dan aan om dit veld niet op te nemen op de profielwijzigenpagina van Spotler. Contacten kunnen hun e-mailadres (gebuikersnaam) dan uitsluitend wijzigen in het gekoppelde systeem.

Technische documentatie
Ophalen van gewijzigde contacten

Ophalen van afmeldingen

Elke e-mail uit Spotler heeft een link naar een landingspagina van Spotler waarop de ontvanger zichzelf kan afmelden voor toekomstige e-mailings. In feite is een afmelding hetzelfde als een contactwijziging, omdat een afmelding een verandering betekent van één of meerdere permissies van het contact. Met het ophalen van gewijzigde contacten haal je dus gelijk ook de afmeldingen op.

Contact inactief maken

Het is mogelijk om een contact via de API inactief te maken, zodat deze niet meer te mailen is ook al wordt er een permissie voor de nieuwsbrief aangezet. Het contact komt hiermee op de e-mail blacklist. 

Technische documentatie
Contact inactief maken

Anonimiseren van contacten

Wanneer je een contact verwijderd uit je systeem is deze niet automatisch verwijderd uit Spotler. Er is een call waarmee je het contact kan anonimiseren. Op deze manier werk je AVG-proof. 

Technische documentatie
Contact anonimiseren

Specifieke segmentaties gebruiken in Spotler

In een extern systeem, zoals een DMP, CDP of CRM, beschik je meestal over veel meer data dan in je Spotler-account. Dat komt enerzijds omdat deze systemen op zichzelf al veel data bevatten, maar anderzijds omdat ze vaak ook het centrale systeem zijn dat nog meer data uit andere gekoppelde systemen haalt.  Denk aan webwinkels, kassasystemen, ticketingsystemen, ERP, etc. Daarom kun je in je externe systeem over het algemeen uitgebreidere segmentaties maken. Dit noemen we audiences.

Het is niet nodig om al deze data naar Spotler te synchroniseren om als marketeer relevant te kunnen communiceren. Deze externe audiences zijn eenvoudig via de API te gebruiken in Spotler, zonder dat je daarvoor alle data op zichzelf hoeft te synchroniseren. Daarnaast is het een voordeel dat je als marketeer geen extra handelingen hoeft te verrichten om bestaande audiences te synchroniseren met Spotler. Denk bijvoorbeeld aan “je Top 100 klanten op basis van omzet in de afgelopen 6 maanden” of “alle personen die de afgelopen maand je website hebben bezocht”. Met de API heeft de marketeer voortaan alle relevante audiences beschikbaar in Spotler voor e-mail marketingdoeleinden.

Technische documentatie
Wijzigen audience
Verwijderen audience
Contacten toevoegen

Contacten verwijderen

> Lees meer over Audiences synchroniseren

Heb je het product Spotler Pro?
Wanneer je Spotler Pro hebt is het alleen mogelijk om op basis van statische lijsten specifieke segmentaties te synchroniseren. In feite is het niets anders dan een verzameling van contactId’s met een logische naam, zodat de marketeer in Spotler ook weet waar de lijst voor bedoeld is. Er kunnen maximaal 60 statische lijsten worden in geschoten. Het is daarom handig om ook het verwijderen van statische lijsten mogelijk te maken in de koppeling. Er kunnen via de API alléén statische lijsten worden verwijderd die door het systeem zelf zijn ingeschoten. Let op; een statische lijst is niet zoals bij een audience continu up-to-date. Voor elk profielveld dat je wilt meegeven is een nieuw databaseveld nodig in je Spotler-account. 

Technische documentatie
Inschieten van een statische lijst

Contacten zoeken op basis van een eigenschap

Met de API is het mogelijk om contacten op basis van een bepaalde eigenschap of een combinatie van meerdere eigenschappen op te zoeken in Spotler. Een voorbeeld waarbij deze methode wordt gebruikt is een webformulier waarin een bezoeker alleen een kortingscode kan invoeren. Hiermee kan in Spotler worden opgezocht welk contact bij de kortingscode hoort. Als het contact wordt gevonden, kan er een gepersonaliseerde landingspagina worden getoond. Bijvoorbeeld een geprefilled formulier. Als het contact niet wordt gevonden, kan er op een landingspagina gemeld worden dat er geen geldige code is ingevoerd.

Technische documentatie
Contacten zoeken op basis van een eigenschap